PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Španělština pro začátečníky II. - YBEC191
Anglický název: Spanish for Beginners II.
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.
Prerekvizity : YBEC102
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. (01.02.2024)
Kurz je určen pouze pro studenty, kteří absolvovali kurz Španělština pro začátečníky I. v zimním semestru. Navazuje na výuku a cílem kurzu je osvojit si gramatiku a slovní zásobu, jakož i konverzační návyky v rozsahu učebnice Aula I. Internacional.
Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (05.01.2024)

Interaktivní výuka probíhá v češtině a španělštině.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (05.01.2024)

K získání atestace je potřeba:

1/ 80% účast

2/ příprava na výuku (pravidlené plnění domácích úkolů)

3/ dva malé testy během semestru

4/ závěrečný test 

Studijní opory -
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (05.01.2024)

Učebnice:

Aula internacional Plus 1

Další studujní materiály budou dispozici na hodinách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK