PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Španělština pro začátečníky I. - YBEC102
Anglický název: Spanish for Beginners I.
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: YBEC191
Anotace -
Kurz je otevřen pro začátečníky, popř. falešné začátečníky a seznamuje se výslovností, základní strukturou, slovní zásobou a gramatickou strukturou jazyka v rozsahu A0-A1.1. Studující si osvojí základní fráze a slovní zásobu v rozsahu cca 500 slov. Součástí kurzu se vhled do reálií španělsky mluvících zemí.
Poslední úprava: Vlková Hingarová Vendula, PhDr., Ph.D. (09.09.2023)
Metody výuky -

Interaktivní výuka probíhá v češtině a španělštině.

Poslední úprava: Vlková Hingarová Vendula, PhDr., Ph.D. (09.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

K získání atestace je potřeba:

1/ 80% účast

2/ příprava na výuku (pravidlené plnění domácích úkolů)

3/ dva malé testy během semestru

4/ závěrečný test 

Poslední úprava: Vlková Hingarová Vendula, PhDr., Ph.D. (09.09.2023)
Studijní opory -

Učebnice:

Aula internacional Plus 1

Další studujní materiály budou dispozici na hodinách.

Poslední úprava: Vlková Hingarová Vendula, PhDr., Ph.D. (09.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK