PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
European Virtual Seminar - YBAKS15ZI
Anglický název: European Virtual Seminar
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKS15ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Lenka Pachmanová
Andrew George Barton
Je prerekvizitou pro: YBAKS16LI
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Lenka Pachmanová (23.06.2010)
Cílem kurzu European Virtual Seminar on Sustainable Development je podporovat mezinárodní a multidisciplinární dialog v otázkách udržitelného rozvoje. Hlavním rysem EVS je týmová práce studentů ve skupině složené na mezinárodní úrovni (kurzu se účastní studenti z 11 evropských zemí). Členové jednotlivých skuopin jsou studenti různých vědních oborů, u kurzu je tak zaručen transdiciplinární přístup k problematice udržitelného rozvoje. Studenti pracují na případových studiích zejména v oblasti regionální agendy udržitelného rozvoje vztažené na evropskou politiku udržitelného rozvoje (biodiverzita, komunikaci trvale udržitelného rozvoje, územního plánování, zemědělství). Výsledkem práce je případová studie. Pedagogický efekt EVS je založen na zážitkovém a virtuálním kolaborativním učení.
Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Lenka Pachmanová (23.06.2010)

V první fázi kurzu (2 týdny), studenti plní individuální aktivity - seznamování se s prostředím výuky a ostatními účastníky kurzu. V druhé fázi kurzu (4 týdny) jsou studenti zapsáni do jednotlivých pracovních skupin (4-6 studenti) na základě národnosti, studijního oboru a instituce tak, aby skupiny byly co nejrozmanitější. V této fázi studenti musí v rámci skupiny zahájit spolupráci, zvolit si téma případové studie a napsat návrh jejího zpracování.  Ve třetí fázi kurzu (6 týdnů), se skupina věnuje výzkumu, konzultuje průběh práce a její výsledek. Ke každé skupině studentů je přidělen jeden tutor, který skupinu celým kurzem provádí, odbornou stránku projektu studenti konzultují s expertem oboru.

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Lenka Pachmanová (23.06.2010)

Studium třetího ročníku bakalářského studia a vyšší.

Velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem.

Pravidelný přístup k internetu (nejméně jednou týdně).

Zájem o problematiku udržitelného rozvoje v kontextu evropské unie, mezinárodní spolupráci podporovanou moderní ICT.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK