PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
European Virtual Seminar - cvičení - YBAKS16LI
Anglický název: European Virtual Seminar - Seminar
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Lenka Pachmanová
Andrew George Barton
Prerekvizity : YBAKS15ZI
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (11.01.2011)
Cílem kurzu European Virtual Seminar on Sustainable Development je podporovat mezinárodní a multidisciplinární dialog v otázkách udržitelného rozvoje. Hlavním rysem EVS je týmová práce studentů ve skupině složené na mezinárodní úrovni (kurzu se účastní studenti z 11 evropských zemí). Členové jednotlivých skupin jsou studenti různých vědních oborů, u kurzu je tak zaručen transdiciplinární přístup k problematice udržitelného rozvoje. Studenti pracují na případových studiích zejména v oblasti regionální agendy udržitelného rozvoje vztažené na evropskou politiku udržitelného rozvoje (biodiverzita, komunikaci trvale udržitelného rozvoje, územního plánování, zemědělství). Výsledkem práce je případová studie. Pedagogický efekt EVS je založen na zážitkovém a virtuálním kolaborativním učení.
Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Lenka Pachmanová (23.06.2010)

V tomto kurzu se studenti ve skupinách zabývají řešením případové studie na zvolené téma, mají za úkol sepsat závěrečný report a shrnutí průběhu celého kurzu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Lenka Pachmanová (23.06.2010)

Do tohoto kurzu se mohou zapsat pouze studenti, kteří v zimním semestru absolvovali kurz European Virtual Seminar.

Studium třetího ročníku bakalářského studia a vyšší.

Velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem.

Pravidelný přístup k internetu (nejméně jednou týdně).

Zájem o problematiku udržitelného rozvoje v kontextu evropské unie, mezinárodní spolupráci podporovanou moderní ICT.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK