PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SPP-Teorie sociální práce - RPK113
Anglický název: Theories of Social Work
Zajišťuje: Katedra sociální práce (27-PSP)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Alžběta Matochová
PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Záměnnost : RP113
Je záměnnost pro: RP113
Rozvrh LS   
Anotace
viz. popis předmětu Teorie sociální práce RP113
Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (19.01.2022)
Literatura

BAŠTECKÁ, Bohumila a kol. Klinická psychologie v praxi, Praha, Portál 2003HARRINGTON, Austin a kol. Moderní sociální teorie, Praha: Portál, 2006KOPŘIVA, Karel.  Lidský vztah jako součást profese, Praha : Hestia, 1995KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie, Praha, Portál  1997MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Základy sociální práce, Praha, Portál 2002MATOUŠEK, Oldřich a kol. : Encyklopedie  sociální práce, Praha , Portál 2013MUSIL,  Libor. „ráda bych Vám pomohla, ale“ , Brno, Marek Zeman,  2004MATOUŠEK,  Oldřich a kol. Sociální práce v praxi, Praha, Portál  2005NOVOTNÁ ,Věra, SCHIMMERLINGOVÁ, Věra.  Sociální práce, její vývoj a metodické postupy, Praha, UK, 1992ROGERS, Carl,R. Jako byť sám sebou , Bratislava, Iris, 1996ÚLEHLA , Ivan. Umění pomáhat. Písek : Renesance, 1996 

Časopis Sociální práce /Sociálna práca; Fórum sociální práce

Další literatura a zdroje budou studentům doporučeny během výuky. 

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (28.01.2023)
Metody výuky

viz popis předmětu RP113

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (19.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Viz. popis předmětu RP113.

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (19.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK