PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SPP-Teorie sociální práce - RP113
Anglický název: Theories of Social Work
Zajišťuje: Katedra sociální práce (27-PSP)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Alžběta Matochová
PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Záměnnost : RPK113
Je prerekvizitou pro: RPK211, RP211
Je záměnnost pro: RPK113
Rozvrh LS   
Anotace -
Předmět seznámí studenty s následujícími teoriemi/přístupy používaných v sociální práci:

Teoretické zázemí sociální práce, význam, souvislosti, historie a současnost, aktuální témata.
Participační teorie, zplnomocnění (empowerment), sociální kapitál.
Psychodynamické teorie a jejich odkaz sociální práci.
Kognitivně behaviorální teorie a aplikace v sociální práci.
Humanistické a existenciální teorie a jejich význam v sociální práci (přístup zaměřený na klienta, logoterapie).
Systemický přístup v sociální práci.
Sociálně ekologický přístup , význam a aplikace v sociální práci.
Psychosociální přístup v sociální práci.
Přístup orientovaný na úkoly.
Antiopresivní přístupy, (pedagogika osvobození, teologie osvobození).
Kritická sociální práce.

Kurz je zakončen zkouškou (testem) a prezentací zadaných studentských prací.


Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Literatura

BAŠTECKÁ, Bohumila a kol. Klinická psychologie v praxi, Praha, Portál 2003HARRINGTON, Austin a kol. Moderní sociální teorie, Praha: Portál, 2006KOPŘIVA, Karel.  Lidský vztah jako součást profese, Praha : Hestia, 1995KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie, Praha, Portál  1997MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Základy sociální práce, Praha, Portál 2002MATOUŠEK, Oldřich a kol. : Encyklopedie  sociální práce, Praha , Portál 2013MUSIL,  Libor. „ráda bych Vám pomohla, ale“ , Brno, Marek Zeman,  2004MATOUŠEK,  Oldřich a kol. Sociální práce v praxi, Praha, Portál  2005NOVOTNÁ ,Věra, SCHIMMERLINGOVÁ, Věra.  Sociální práce, její vývoj a metodické postupy, Praha, UK, 1992ROGERS, Carl,R. Jako byť sám sebou , Bratislava, Iris, 1996ÚLEHLA , Ivan. Umění pomáhat. Písek : Renesance, 1996 

Časopis Sociální práce /Sociálna práca; Fórum sociální práce

Další literatura a učební pomůcky budou doporučeny během výuky

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (28.01.2023)
Metody výuky -

Předmět je vyučován prezenčně, v případě změny  situace bude vyučován on-line. Studenti pak obdrží potřebné informace na jejich mailové adresy. 

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (28.01.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Předpokládá se prezenční výuka, v případě změny situace přechod na on-line. V obou případech avšak vyučující budou provádět registraci účastníků. Doporučuje se docházka, resp. připojení,  min. 80%. 

Předmět je zakončen zkouškou. tj. závěrečným testem . 

V závěru kurzu budou studenti též prezentovat zadaný seminární úkol. 

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK