PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SPP-Úvod do sociální práce - RPK111
Anglický název: Introduction in Social Work
Zajišťuje: Katedra sociální práce (27-PSP)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Záměnnost : RP111
Je záměnnost pro: RP111
Rozvrh ZS   
Anotace
Cílem kurzu je získat přehled o sociální práci jako profesionálních a institucionalizovaných aktivitách, historii sociální práce, uplatnění sociální práce, o nárocích profese a profesní etice.

Studentům bude poskytnut základní přehled probíraných témat a upozorněno na praktické využívání studijních materiálů. Během přednášek bude dán prostor pro kontrolní otázky a další diskuse s relevancí pro studijní téma.


Studenti zakončí kurz zápočtem na základě předložení třístránkové eseje zpracované dle zadání.

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Literatura

MATOUŠEK,O. a kol., Základy sociální práce, Praha: Portál, 2001

MATOUŠEK, O. a kol., Encyklopedie sociální práce, Praha: Portál, 2013

NOVOTNÁ,V. SCHIMMERLINGOVÁ V., Sociální práce její vývoj a metodické postupy,  Praha, UK 1992

Časopis Sociální práce / Sociálna práca

Studijní opora předmětu.

Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. 

 

Další tituly doporučí vyučující kurzu.

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Metody výuky

Předpokládá se, že akademický rok 2023-24 bude vyučován prezenčně v posluchárnách budovy ETF UK, popř. v jiné budově UK (důsledek probíhajících stavebních prací).  Studentům budou mailem průběžně zasílány materiály ke studiu.

 Výuka (konzultace) bude probíhat v časech uvedených v rozvrhu studia. Individuální konzultace je možné domlouvat si předem po domluvě s vyučující: stastna@etf.cuni.cz.

 

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

 

Účast ve výuce kurzu.  

Předložení třístránkové eseje na určené téma – toto bude specifikováno v zaslaných materiálech.

Předmět je zakončen zápočtem.

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Studijní opory

Kurz v Moodlu: http://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=376

Klíč k zápisu: uvodsp

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK