PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Places of Hope - complete course - RP446
Anglický název: Places of Hope
Zajišťuje: Katedra sociální práce (27-PSP)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z(+Zk) [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.
Mgr. Jan Zámečník, Ph.D.
Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
Korekvizity : RP5201
Neslučitelnost : RP5202
Prerekvizity : RPK114, RPK121, RPK122, RPK214, RPK221, RP114, RP121, RP122, RP214, RP221
Záměnnost : RP5202
Je neslučitelnost pro: RP5202
Je záměnnost pro: RP5202
Rozvrh   
Anotace -
KURZ BUDE OTEVŘEN POUZE PŘI ÚČASTI MIN. 10 STUDENTŮ.
Toto je interdisciplinární a mezinárodní kurz propojující sociální práci, teologii a diakoniku. Kurz byl vyvinut a probíhá ve spolupráci pedagogů ETF UK a teologického oddělení Univerzity ve Windesheimu, Zwolle, Holandsko

Hlavním cílem bylo vytvořit platformu vzájemného transdiciplinárního vytváření znalostí a praktických dovedností přispívajících k sociálnímu začlenění, kvalitě života a spravedlnosti v našich společnostech. Vyučuje se v angličtině, místní komunikace může probíhat v lokálních jazycích.
Kurz má teoretickou a praktickou část. Po splnění všech výukových aktivit a úkolů ve všech třech oddílech kurzu je studentovi celkem 10 ECTS.
Kurz se skládá z části sociálních věd 4 ECTS- odpovědná osoba za zápis kreditů je doc E Krizova ETF
a části teologické 6 ECTS -odpovědná osoba za zápis kreditů je dr. J Zamecnik PTF


Základní informace v průvodci, který ale bude aktualizován https://web.etf.cuni.cz/ETFN-755-version1-places_hope_updated_3.pdf.
Část psychologická není součástí tohoto kurzu.
Poslední úprava: Křížová Eva, doc. PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Cíl předmětu - angličtina

The main aim is to foster the collaboration between social work, theology and Diaconia in  investigating and developing innovative projects to reduce inequalities, injustice and suffering and to create an international platform with the Dutch university

Poslední úprava: Křížová Eva, doc. PhDr., Ph.D. (15.09.2021)
Deskriptory

social work, theology, Diaconia, justice, quality of life, innovation, social cohesion, Places of Hope, 

Poslední úprava: Křížová Eva, doc. PhDr., Ph.D. (15.09.2021)
Literatura

see the topics in the moodle  https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=478#section-0, access for quest PLHOPE

Poslední úprava: Křížová Eva, doc. PhDr., Ph.D. (15.09.2021)
Metody výuky - angličtina

lectures, readings, written assignments, research, discussions, on site practice

Poslední úprava: Křížová Eva, doc. PhDr., Ph.D. (15.09.2021)
Sylabus - angličtina

The module consists of two clusters, allocated 4-6 ECTS, overall 10 ECTS.

 

Cluster I focuses on theories of hope, resilience, and empowerment from the perspective of the social sciences, mainly social work and sociology.

 

 

Cluster II focuses on theories of hope and transcendence from the perspectives of theology, philosophy, and ethics.

 

In each cluster, teachers from both universities and representing theology and the social sciences are responsible for specifi c topics. The aims and assignments are included. More detailed information will be provided during the course. T

Poslední úprava: Křížová Eva, doc. PhDr., Ph.D. (22.09.2023)
Studijní opory - angličtina

moodle  https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=478

Poslední úprava: Křížová Eva, doc. PhDr., Ph.D. (26.12.2021)
Požadavky k zápisu

the course is eligible for students of social work in the third year, Diaconia master students and theology students both of the bachelor and master level

Poslední úprava: Křížová Eva, doc. PhDr., Ph.D. (15.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu

nn

Poslední úprava: Křížová Eva, doc. PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK