PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Hebrejština - RETK9301
Anglický název: Ancient Hebrew
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Další informace: http://www.etf.cuni.cz/kat-sz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
doc. Filip Čapek, Ph.D.
Mgr. Jan Rückl, Th.D.
Záměnnost : RBAKEVT0, RET9301
Je prerekvizitou pro: RETK1010, RETK1011
Je záměnnost pro: RET9301
Anotace
Poslední úprava: HALAMA (26.05.2006)

Čtyřtýdenní kurs probíhající od pondělí do pátku 6 vyučovacích hodin denně, s možností přídavného procvičování. Cílem je aktivně zvládnout základy hebrejské gramatiky, zejména hláskosloví, tvarosloví podstatného jména a slovesa (včetně jeho nepravidelných tříd). Na něj navazuje dvousemestrové dvouhodinové cvičení, které účastníky seznamuje se strukturou i slovní zásobou biblické hebrejštiny. Nabízí možnost uplatnit na vybraných příkladech schopnost jazykové analýzy a schopnost porozumivého překladu. Důraz se během kursu přesouvá od gramatické ke stylistické analýze textu.Cílem je zvládnout biblickou hebrejštinu v takové míře, která umožní samostatnou práci s původním biblickým textem a s odbornou literaturou, která se tohoto textu týká. Oba semestry jsou uzavřeny zápočtem (obvykle formou písemného testu); kurs uzavřen ústní zkouškou (součást průpravné zkoušky).
Literatura
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (09.06.2015)

M. Prudký, Cvičebnice biblické hebrejštiny, 2. vyd., Praha 2014.

O. Klíma a S. Segert, Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny, Praha 1956.

J. Weingreen, Učebnice klasické hebrejštiny, Praha 1998.

B. Pípal, Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, Praha 1997.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK