PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Kurzorická četba Starého zákona - RETK1010
Anglický název: Reading of the Old Testament
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Další informace: http://www.etf.cuni.cz/kat-sz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Filip Čapek, Ph.D.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Třída: Mg k 1. odborné zkoušce, 2.+3. ročník
Prerekvizity : RETK9301
Záměnnost : RETK9310
Anotace
Poslední úprava: HALAMA (23.06.2006)

Jednosemestrové dvouhodinové cvičení, jehož cílem je prohloubit znalosti biblické hebrejštiny zejména v oblasti syntaxe a stylistiky, hlouběji se obeznámit se svérázem biblických textů v jejich žánrové rozmanitosti a osvojit si základy kritické práce s biblickým textem. Vypisuje se vždy v zimním semestru. Vstupním předpokladem je zkouška z biblické hebrejštiny; uzavřeno zápočtem. Navazuje proseminář.
Literatura
Poslední úprava: doc. Filip Čapek, Ph.D. (10.08.2015)

Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1967

L. Köhler, W. Baumgartner a M. E. J. Richardson (ed.), The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Leiden 1997

G. Lisowsky, Konkordanz zum hebräischen Alten Testament, Stuttgart 1966

Abraham Even-Shoshan, A New Concordance of the Bible, Jerusalem 1989

K. Jaroš, Hundert Inschriften aus Kanaan und Israels, Fribourg 1982.

M. Prudký, Cvičebnice biblické hebrejštiny, Praha 2014 (2. vydání).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK