PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Proseminář Starého zákona - RETK1011
Anglický název: Old Testament Seminar 1
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Další informace: http://www.etf.cuni.cz/kat-sz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
doc. Filip Čapek, Ph.D.
Prerekvizity : RETK9301
Záměnnost : RBAKEVT0
Anotace
Poslední úprava: HALAMA (23.06.2006)

Jednosemestrové dvouhodinové cvičení, jehož cílem je zvládnutí metodiky biblické exegeze, tj. samostatné analýzy biblických textů (četba variantních znění textu, gramatická a syntaktická analýza, kritický překlad) i přístupů a postupů jednotlivých exegetických škol. Vypisuje se pravidelně vždy v letním semestru. Vstupním předpokladem je absolvování kurzorické četby starozákonních textů. Cvičení je uzavřeno zápočtem, jehož součástí je samostatná exegetická studie (paper).
Literatura
Poslední úprava: HALAMA (23.06.2006)

Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1967

L. Köhler, W. Baumgartner a M. E. J. Richardson (ed.), The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Leiden 1997

G. Lisowsky, Konkordanz zum hebräischen Alten Testament, Stuttgart 1966

Abraham Even-Shoshan, A New Concordance of the Bible, Jerusalem 1989

Manfred Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, Praha 2001

John H. Hayes a C. R. Holladay, Biblical Exegesis: A Beginner\\\'s Handbook, Atlanta 1982.

G. Fohrer (e.a.), Exegese des Alten Testaments: Einführung in die Methodik, Heidelberg 1973

K. A. Deurloo, Úvod do exegeze dle amsterdamské tradice a poznámky o pracovní metodě, Vizovice/Praha 1986

K. H. Berg, Ein Wort wie Feuer: Wege lebendiger Bibelauslegung, München / Stuttgart 1991

W. Gross, Text, Methode und Grammatik, St. Ottilien 1991

M. Oeming, Biblische Hermeneutik: Eine Einführung, Darmstadt 1998.

a další

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK