PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tělovýchovné lékařství - PZTV206N
Anglický název: Sports Medicine
Zajišťuje: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Simona Majorová
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Je neslučitelnost pro: PZTV211N
Je záměnnost pro: PZTV211N
Anotace
Poslední úprava: Jiří Krasilov (08.01.2009)

Obsahem výuky je teoretické seznámení s oborem TVL, akutním a chronickým onemocněním ve sportu, se vztahem pohybu a sportující populace, s výchovou k antidopingu, s problematikou branných sportů a funkční diagnostikou ve sportovní medicíně.V praktických seminářích je kladen důraz na nácvik tělovýchovně lékařského vyšetření, zejména pohybového a oběhového systému. Studenti jsou dále seznámeni s metodami hodnocení růstu a vývoje a užívané funkční diagnostiky.
Literatura
Poslední úprava: Jiří Krasilov (08.01.2009)

CINGLOVÁ, L. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. Praha 2002, Karolinum. ISBN 80-246-0492-2

VILIKUS,Z., BRANDEJSKÝ,P., NOVOTNÝ,V. Tělovýchovné lékařství. Praha 2004,Karolinum, ISBN 80-246-0821-9

PLACHETA, Z., SIEGELOVÁ, J. ŠTEJFA, M. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Grada Publishing, 1999. s. 276. ISBN 80-7169-271-9.

KUČERA,M. a kol.: Pohyb v prevenci a terapii. Praha 1998,Karolinum. ISBN 80-7169-258-1

MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J. et al. Fysiologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén. 2011. ISBN 978-80-7262-695-3

PASTUCHA,D. a kol. Tělovýchovné lékařství. Vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4837-5

KOMADEL, L. Telovýchovnolekárske vademecum. Bratislava: Slovenská spoločnosť telovýchovneho lekárstva a Berlin-Chemie, Menarini Group. 1997. s. 237. ISBN 80-967806-3-8.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jiří Krasilov (08.01.2009)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • seminární práce, test

Sylabus
Poslední úprava: Jiří Krasilov (08.01.2009)

Přednášky:

1. Tělovýchovné lékařství. Koncepce oboru, náplň činnosti. Indikace a kontraindikace sportovní činnosti..

2. Vyšetření kardiovaskulárního aparátu. Zátěžové testy.

3. Náhlá kardiální smrt. Úrazy ve sportu. Chronické poškození ve sportu.

4. Extrémní podmínky. Zdravotní problematika potápění a nízkého atmosférického tlaku.

5. Specifika sportu dětí, žen a seniorů.

6. Doping.

7. Výživa a pitný režim ve sportu.

Semináře:

1. Tělovýchovně lékařská prohlídka. Zdravotní skupiny. Tělovýchovně lékařské sledování.

2. Vyšetření držení těla, páteře, kloubů. Posuzování složení těla.

3. Ekg. Nejčastější patologické nálezy.

4. Sportovní srdce

5. Typy zátěžových testů, spiroergometrie.

6. Ordinace pohybové aktivity

7. Další zdravotní problematika specifická pro sport.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK