PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tělovýchovné lékařství - PZTV211N
Anglický název: Sports Medicine
Zajišťuje: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: MUDr. Simona Majorová
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Neslučitelnost : PZTV206N
Záměnnost : PZTV206N
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (24.11.2010)

Obsahem výuky je teoretické seznámení s oborem TVL, akutním a chronickým onemocněním ve sportu, se vztahem pohybu a sportující populace, s výchovou k antidopingu, s problematikou branných sportů a funkční diagnostikou ve sportovní medicíně.V praktických seminářích je kladen důraz na nácvik tělovýchovně lékařského vyšetření, zejména pohybového a oběhového systému. Studenti jsou dále seznámeni s metodami hodnocení růstu a vývoje a užívané funkční diagnostiky.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (24.11.2010)

CINGLOVÁ, L. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. Praha 2002, Karolinum. ISBN 80-246-0492-2

VILIKUS,Z., BRANDEJSKÝ,P., NOVOTNÝ,V. Tělovýchovné lékařství. Praha 2004,Karolinum, ISBN 80-246-0821-9

PLACHETA, Z., SIEGELOVÁ, J. ŠTEJFA, M. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Grada Publishing, 1999. s. 276. ISBN 80-7169-271-9.

KUČERA,M. a kol.: Pohyb v prevenci a terapii. Praha 1998,Karolinum. ISBN 80-7169-258-1

MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J. et al. Fysiologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén. 2011. ISBN 978-80-7262-695-3

PASTUCHA,D. a kol. Tělovýchovné lékařství. Vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4837-5

KOMADEL, L. Telovýchovnolekárske vademecum. Bratislava: Slovenská spoločnosť telovýchovneho lekárstva a Berlin-Chemie, Menarini Group. 1997. s. 237. ISBN 80-967806-3-8.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (24.11.2010)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

 • seminární práce, test

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (24.11.2010)

Přednášky/Semináře:

 • Tělovýchovné lékařství. Koncepce oboru, náplň činnosti. Indikace a kontraindikace sportovní činnosti..
 • Vyšetření kardiovaskulárního aparátu. Zátěžové testy.
 • Náhlá kardiální smrt. Úrazy ve sportu. Chronické poškození ve sportu.
 • Extrémní podmínky. Zdravotní problematika potápění a nízkého atmosférického tlaku.
 • Specifika sportu dětí, žen a seniorů.
 • Doping.
 • Výživa a pitný režim ve sportu.
 • Tělovýchovně lékařská prohlídka. Zdravotní skupiny. Tělovýchovně lékařské sledování.
 • Vyšetření držení těla, páteře, kloubů. Posuzování složení těla.
 • Ekg. Nejčastější patologické nálezy.
 • Sportovní srdce
 • Typy zátěžových testů, spiroergometrie.
 • Ordinace pohybové aktivity
 • Další zdravotní problematika specifická pro sport.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK