PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sportovní specializace 1 - alpské disciplíny /TR/ - PSPP356N
Anglický název: Coaching specialization 1 - alpine skiing
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
Je korekvizitou pro: PSPP357N, PSPP359N, PSPP358N
Anotace
Poslední úprava: Jiří Krasilov (05.05.2014)
Studium trenérství je zaměřeno na prohloubení znalostí posluchačů v oblasti alpských disciplín. Tento předmět prohlubuje znalosti v oblasti biomechaniky alpských disciplín, sledování funkčních parametrů a aplikace výzkumných poznatků do praktického využití v tréninku.
Literatura
Poslední úprava: Jiří Krasilov (05.05.2014)

Literatura:

Cardvel, G. (2012). Gold medal nutrition. Champaign: Human Kinetics.

Jirka, Z. (1990). Regenerace a sport. Praha: Olympia.

Karas, V., Otáhal, S. & SUŠANKA, P. (1990) Biomechanika tělesných cvičení. Praha : UK.

Peterson, C. (2012). Fit 2 ski. BK Media & Fresh Air Publishing.

Suchý, J. (2009). Příklady zařazení vyšší nadmořské výšky do příprav na Olympijské hry ve Vancouveru a Londýně. Česká kinantropologie, 13(3), 114-122.

Suchý, J., & Dovalil, J. (2005). Adaptace a problematika tréninku v hypoxickém prostředí. NSČ revue, 19-22.

Suchý, J., Dovalil, J., & Perič, T. (2009). Současné trendy tréninku ve vyšší nadmořské výšce. Česká kinantropologie, 13(2), 38-53.

Vilikus, Z., Brandejský, P., & Novotný, V. (2004). Tělovýchovné lékařství. Praha: Karolinum.

Wilber, L. R. (2004). Altitude training and Athletic performance. Champaign, IL: Human Kinetics.

Wilmore, H., J., & Costill, L. D. (1993). Training for sport and activity: The Physiological Basic of the Conditioning Progres, USA: Versa press.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (30.09.2014)

Zápočtové požadavky:

• Písemný test.

• Popis kinogramu z pohybové analýzy.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (30.09.2014)

Přednášky:

• Biomechanika v alpských disciplínách.

• Fyziologické determinanty výkonu v alpských disciplínách.

• Problematika vysokohorské přípravy.

• Vliv výzbroje a výstroje na výkon v alpských disciplínách a jejich vývoj.

• Výživa a pitný režim lyžaře.

• Vhodné způsoby regenerace v alpských disciplínách.

• Rozdíly v tréninku pro různé závodní disciplíny v alpských disciplínách.

Cvičení:

1. Lyžařská technologie - speciální část.

2. Funkční vyšetření.

3. Spiroergometrické testy u sjezdových lyžařů.

4. Vývojové tendence v alpských disciplínách.

5. Vývoj techniky lyžování v alpských disciplínách.

6. Využití kinematické analýzy v alpských disciplínách.

Semináře:

1. Pohybová analýza a hodnocení techniky běhu na lyžích programem Dartfish.

2. Vyhodnocení záznamů techniky pohybu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK