PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sportovní specializace 4 - alpské disciplíny /TR/ - PSPP359N
Anglický název: Coaching specialization 4 - alpine skiing
Zajišťuje: Sporty v přírodě (51-600400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
Korekvizity : PSPP356N, PSPP357N
Anotace
Poslední úprava: Jiří Krasilov (05.05.2014)
Studium trenérství je zaměřeno na prohloubení znalostí posluchačů v oblasti alpských disciplín. Tento předmět prohlubuje znalosti v oblasti zimní kondiční přípravy v alpských disciplínách s využitím speciálních tréninkových prostředků a metod, zejména u dospělých závodníků, ve spojení s prvky závodní techniky sjezdu a taktiky při závodě.
Literatura
Poslední úprava: Jiří Krasilov (05.05.2014)

Literatura:

Dovalil, J. (2009). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia.

Dovalil, J., et al. (1999). Sportovní výkon a trénink ve vyšší nadmořské výšce. Praha: ČOV.

Drahoňovský, R., et al. (2011). Lyžování, metodika výuky sjezdového lyžování. Hostinné: Kopretina

Hendl, J. (2009). Přehled statistických metod. Praha: Portál.

Choutka, M., Dovalil, (1991). J. Sportovní trénink. Praha: Olympia.

SLČR, (2013). Soutěžní řád. Praha: SLČR.

SLČR, (2012). Pravidla lyžování v alpských disciplínách. Praha: OSU AD SLČR.

Peterson, C. (2012). Fit 2 ski. BK Media & Fresh Air Publishing.

Psotová, D. & Příbramský M. et al. (2006). Sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: Karolinum.

Peterson, C. (2012). Fit 2 ski. BK Media & Fresh Air Publishing.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (30.09.2014)

Zápočtové požadavky:

• Teoretická zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (30.09.2014)

Obsah výuky:

Přednášky:

1. Taktická příprava na různé soutěže v alpských disciplínách.

2. Taktické jednání závodníka v průběhu závodu.

3. Funkce regenerace u dospělých závodníků.

3. Rozvoj pohybových schopností na lyžích.

4. Funkce zabezpečení závodníků realizačním týmem.

5. Vyhodnocení plnění tréninku.

6. Strategie nominace závodníků.

Cvičení:

1. Modelové situace tréninků v rámci taktické přípravy - sjezd.

2. Modelové situace tréninků v rámci taktické přípravy - slalom.

3. Zpracování tréninkového plánu.

Semináře:

1. Psaní diplomové práce s tématem alpských disciplín.

2. Stavba trati v alpských disciplínách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK