PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe v tělovýchově II - PPPD032
Anglický název: Professional Practice in Sport II
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty společenského základu
Záměnnost : PATL087, PGYM103, PLSM072, PLSM073, PPLS090, PSPH289, PSPP279, PSPP281, PTUS181, PTUS183, PTUS185
Je záměnnost pro: PPPD033, PSPP281, PSPH289, PSPP471K, PLSM073, PSPP425, PSPP425K, PSPH409, PSPH409K, PSPP471
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (13.12.2010)
Studenti působí jako praktikující tělovýchovní pedagogové (hospitace, poté mikrovýstupy, následované vedením tréninku, vyučovacího či jiného tělovýchovného procesu) v různých tělovýchovných zařízeních. Jsou to tělovýchovné jednoty (sportovní kluby), občanská sdružení (Sokol, Orel apod.) či fitcentra (tělovýchovné služby).
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (29.09.2020)

Cílem této praxe je upevňování vědomostí a dovedností studentů, osvojených v předchozím studiu, a získávání nových vědomostí, dovedností a zkušeností na základě poznání práce a organizace činnosti v tělovýchově na pozicích, pro které jsou studenti UK FTVS především připravováni.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (29.09.2020)

DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia 2012.

DOVALIL, J. a kol. Lexikon sportovního tréninku. Praha: Karolinum 2008.

KAMPMILLER, T., VANDERKA, M., LACZO, E., PERÁČEK, P. Teória športu a didaktika športového tréningu, UK FTVŠ: Bratislava, 2012.

NEUMANN, G., PFUETZNER, A, HOTTENROTT, K. Alles unter kontrolle, Aachen: Meyer&Meyer Verlag, 2000.

MARTENS, R. Úspěšný trenér. Praha: Grada 2006.

NAVIN, A. Sports coaching, Ramsbury: The Crowood Press, 2011

PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada 2008.

PYKE, F. S. Better Coaching, Champaing: Human Kinetics, 2001.

SCHNABEL, G., HARRE, D., BORDE, A. Trainingsleher – Trainingswissenschaft. Aachen: Meyer&Meyer Verlag, 2008.

TILINGER, P. (vedoucí autorského kolektivu), FIALOVÁ, L., FLEMR, L., LEJČAROVÁ, A., PERIČ, T., SUCHÝ, J., VORÁLKOVÁ, J.: Odborné a pedagogické praxe v tělesné výchově, Praha: Karolinum, 2014.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (14.10.2020)

Pro konzultace využijte také Adobe connect: klikněte na: https://el.lf1.cuni.cz/trenink a přihlaste se svým příjmením a křestním jménem

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (29.09.2020)

Požadavky na zápočet:

  • kladné hodnocení praxe fakultním trenérem či cvičitelem
  • včasné odevzdání úplné dokumentace praxe

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (29.09.2020)

Obsah výuky:

Semináře a cvičení:

Rámcový plán výuky:

• Úvodní seminář před nástupem studentů na praxi

• Hospitace, pedagogické výstupy (přípravy na vedení a vedení tréninku, cvičebních hodin, odborná konzultační činnost apod.), rozbory pedagogických výstupů studenta s fakultním trenérem, cvičitelem)

• Seminář s průběžnou kontrolou aktivit praktikujících studentů

• Pedagogické výstupy (přípravy na vedení a vedení tréninku, cvičebních hodin, odborná konzultační činnost apod.), rozbory pedagogických aktivit studenta s fakultním trenérem, cvičitelem)

• Seminář s průběžnou kontrolou aktivit praktikujících studentů

• Pedagogické výstupy (přípravy na vedení a vedení tréninku, cvičebních hodin, odborná konzultační činnost apod.), rozbory pedagogických aktivit studenta s fakultním trenérem, cvičitelem)

• Závěrečný seminář, vyhodnocení práce, zápočty

Studijní opory
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (10.11.2020)

Adobe connect. klikněte na: https://el.lf1.cuni.cz/trenink a přihlaste se svým příjmením a křestním jménem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK