PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe II - trenérství - plavecké sporty /TR/ - PPLS090
Anglický název: Special practice II - Coaching Swimming
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Mgr. Jitka Pokorná
Patří mezi: TVS prez. bc. jednoobor 3.r. pv
TVS prez. bc. jednoobor 4.r. pv
Je záměnnost pro: PPPD032
Anotace
Poslední úprava: Jiří Krasilov (06.10.2008)
Seznámit posluchače se studijním programem, zaměřujícím se především na nefarmakologické pohybové intervence, ovlivňující zdravotní stav a životní styl jedince.
Literatura
Poslední úprava: Jiří Krasilov (06.10.2008)

Povinná:

1. BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: UK. 1990.

2. BOUCHARD, C., SHEPHARD, R.J. & STEPHENS, T. Physical activity, fitness, and health., Champaign, IL: Human Kinetics. 1994

3. SCUDERI G.R., McCANN, P.D., BRUNO, P.J. Sports medicine - principles of primary care. St.Louis: Mosby. 1997

4. SHEPHARD, R.J. Aerobic fitness and health. Human Kinetics: Champaign. 1994

Doporučená:

BOES, K., BREHM, W. Gesundheitssport. Schorndorf: Hofmann. 1998

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (05.05.2017)

Přednášky:

Úvod - základní informace organizační a obsahové

Definice pohybového tréninku, zdraví a tělesné způsobilosti

Životní styl - zdravý způsob života

Pohybové aktivity - zdatnost - zdraví

Pohybové aktivity - zdatnost - životní styl

Pohybové aktivity - zdatnost - pracovní výkonnost

Faktory ovlivňující realizaci pohybových aktivit - programů (zdravotní stav, pohlaví, věk, prostředí, pohybová zkušenost, atd.)

Pohybové aktivity - programy a jejich možnosti

Pohybové aktivity - programy "doma" a v terénu

Možnosti kontroly efektu pohybových programů

Pohybové programy, pohybový trénink realizované u nás a ve světě

Intervenční pohybové programy - atletika, plavání, gymnastika, hry, sporty v přírodě

Požadavky na zápočet:

  • 90% účasti a zpracování seminární práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK