PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika plavání - PPLS120NK
Anglický název: Didactics of Swimming
Zajišťuje: Katedra plaveckých, vodních a technických sportů (51-300800)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
PaedDr. Tomáš Miler
Mgr. Jitka Pokorná
Záměnnost : PPLS120N
Je neslučitelnost pro: PPLS120N
Je záměnnost pro: PPLS120N
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. (31.08.2023)
Obsah předmětu rozšiřuje teoretická znalosti, praktické dovednosti a didaktické kompetence studentů při tvorbě pohybových programů ve vodě. Tyto programy jsou zaměřené na plaveckou výuku, pohybový trénink ve vodě, aqua-fitness, zdravotní plavání nebo na programy se zážitkovým obsahem, které je možné využít jak ve školní tělesné výchově, tak v prostředí volnočasových aktivit nebo sportu. Strukturování učiva, názorné ukázky a praktická cvičení umožňují studentům osvojené znalosti, dovednosti i didaktické kompetence aplikovat do vedení programů s tímto obsahem. Absolvent předmětu je způsobilý samostatně a tvůrčím způsobem vytvářet i realizovat programy pro různé skupiny populace, zaměřené na kultivaci pohybového projevu ve vodě, rozvoj svalové zdatnosti nebo pohybové hypokineze.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. (31.08.2023)

Cílem předmětu je rozvoj didaktických doved

Předmět navazuje na znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním předmětů s didaktickým zaměřením v bakalářském úseku studia. Vytváří teoretické zázemí k tvorbě pohybových programů ve vodě se specifickým zaměřením na zdokonalovací etapu plavecké výuky, aplikaci cvičení zážitkového charakteru či diagnostiku techniky plaveckých způsobů a plavecké zdatnosti. Dále rozšiřuje teoretické vědomosti i didaktické dovednosti budoucích učitelů tělesné výchovy z oblasti organizace pohybových programů ve vodě zaměřených na pohybový trénink ve vodě, aqua-fitness, zdravotní či záchranné plavání. Praktické lekce jsou pak zaměřeny na rozvoj didaktických kompetencí studentů při organizaci těchto programů.

Cílem předmětu je vybavit absolventy dovednostmi a znalostmi nezbytnými pro tvorbu pohybových programů ve vodě založených na plavecké lokomoci i na činnostech odlišného charakteru. Absolvent je způsobilý samostatně a tvůrčím způsobem vytvářet, realizovat a vyučovat aktivity ve vodním prostředí pro různé skupiny populace, zaměřené na kultivování pohybového projevu, plavecké vzdělávání a podněcování pohybové tvořivosti.

Předmět je určen pro studenty 1. ročníku navazujících magisterských studijních programů Učitelství tělesné výchovy pro střední školy a Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy.

ností osvojených v bakalářském studiu při tvorbě vybraných pohybových programů ve vodě, s důrazem na programy zaměřené na plavecké vzdělávání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK