PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Didaktika plavání - PPLS097N
Anglický název: Didactics of Swimming
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Eva Peslová
Neslučitelnost : PPLS096N
Záměnnost : PPLS096N
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (20.10.2010)
Cílem předmětu je osvojit si didaktické kompetence pro tvorbu a realizaci pohybových programů ve vodě
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (08.09.2016)

Povinná:

1. BĚLKOVÁ, T. Plavání Zdokonalovací plavecká výuka. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1998. 47 s. ISBN 80-205-0550-4.

2. ČECHOVSKÁ, I., JURÁK, D., POKORNÁ, J. Plavání. Pohybový trénink ve vodě. Praha : Karolinum, 2012. 90 s. ISBN978-80-246-1948-4.

3. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 2. přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2154-5.

4. ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. Praha : Grada Publishing, 2003.

5. HOFER, Z. et al. Technika plaveckých způsobů. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006, 100 s., ISBN 80-246-0169-9.

6. MILER, T. et al. (2016). Prevence, bezpečnost a záchrana u vody: bazény, koupaliště a aquaparky. 1. vyd. Praha : Ondřej Falešník - FALON pro Českou školu záchrany tonoucích s.r.o., 2016 243 s. ISBN 978-80-87432-20-4.

7. KOVAŘOVIC, K., PESLOVÁ, E., FELGROVÁ I. Plavecké sporty a plavání ve vícebojích. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009. 78 s. ISBN 978-80-246-1746-6

Doporučená :

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-797.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-861.html

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (16.04.2014)

Požadavky k udělení kreditu:

Požadavky na zápočet:

Kombinované studium

  • 100% aktivní účast na přímé výuce - cvičení, seminář
  • 300 m plavecké všestrannosti v časovém limitu (muži 7.30 minut, ženy 8.30 minut)
  • seminární práce

Zkouška:

  • písemný vědomostní test
  • ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (20.10.2010)

Obsah výuky:

Semináře:

Vědomostní test

Benefity plavání. Tvorba pohybových programů ve vodě

Strategie volby cíle a režimu programu

Řízení zatěžování v plavání

FITT principy, zatěžování ve vodě

Tréninkové metody v plavání

Tvorba pohybových programů aqua-fitness

Tvorba zdravotně zaměřených pohybových programů ve vodě

Cvičení:
Ověřování plavecké kompetence (hodnocení plavecké úrovně, motorické testy ve vodě)

Hodnocení techniky plaveckých způsobů

Hodnocení plavecké zdatnosti

Programy ve vodě - zdravotně orientované, regeneračně zaměřené, kontrola tělesné hmotnosti, zaměřené na prožitek, příprava na hobby sport,

Programy aqua-fitnes

Programy kondičního tréninku (pro jiné sporty než plavání)

Specifické tréninkové metody ve vodě

Rozvoj aerobních schopností ve vodě

Rozvoj svalové síly ve vodě

Rozvoj anaerobních schopností ve vodě

Využití sporttestrů v hodnocení intenzity zatížení

Organizační formy tréninku/výuky na bazéně

Hospitace a pedagogická praxe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK