PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Didaktika plavání - PPLS096N
Anglický název: Didactics of Swimming
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 150 / 68 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Eva Peslová
Vyučující: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Mgr. Kristýna Hubená
Mgr. Daniel Jurák
Mgr. Eva Peslová
Mgr. Jitka Pokorná
Je neslučitelnost pro: PPLS097N
Je záměnnost pro: PPLS097N
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (20.10.2010)

Cílem předmětu je osvojit si didaktické kompetence pro tvorbu a realizaci pohybových programů ve vodě.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (08.09.2016)

Povinná:

1. BĚLKOVÁ, T. Plavání Zdokonalovací plavecká výuka. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1998. 47 s. ISBN 80-205-0550-4.

2. ČECHOVSKÁ, I., JURÁK, D., POKORNÁ, J. Plavání. Pohybový trénink ve vodě. Praha : Karolinum, 2012. 90 s. ISBN978-80-246-1948-4.

3. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 2. přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2154-5.

4. ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. Praha : Grada Publishing, 2003.

5. HOFER, Z. et al. Technika plaveckých způsobů. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006, 100 s., ISBN 80-246-0169-9.

6. MILER, T. et al. (2016). Prevence, bezpečnost a záchrana u vody: bazény, koupaliště a aquaparky. 1. vyd. Praha : Ondřej Falešník - FALON pro Českou školu záchrany tonoucích s.r.o., 2016 243 s. ISBN 978-80-87432-20-4.

7. KOVAŘOVIC, K., PESLOVÁ, E., FELGROVÁ I. Plavecké sporty a plavání ve vícebojích. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009. 78 s. ISBN 978-80-246-1746-6

Doporučená :

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-797.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-861.html

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (04.10.2016)

Požadavky k udělení kreditu:

Požadavky na zápočet:

Presenční studium

  • 85 % aktivní účast na přímé výuce - cvičení
  • Cooperův test 12 min. (muži nejméně 575m, ženy nejméně 525m)
  • seminární práce
  • 300 m plavecké všestrannosti v časovém limitu (muži 7.30 minut, ženy 8.30 minut)
  • hospitace a praxe v plavecké škole
  • pedagogický výstup

Zkouška:

  • písemný vědomostní test
  • ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (04.10.2016)

Obsah výuky:

Semináře:

Benefity plavání. Tvorba pohybových programů ve vodě

Strategie volby cíle a režimu programu

Řízení zatěžování v plavání

FITT principy, zatěžování ve vodě

Tréninkové metody v plavání

Tvorba pohybových programů aqua-fitness

Tvorba zdravotně zaměřených pohybových programů ve vodě

Cvičení:
Ověřování plavecké kompetence (hodnocení plavecké úrovně, motorické testy ve vodě)

Hodnocení techniky plaveckých způsobů

Hodnocení plavecké zdatnosti

Programy ve vodě - zdravotně orientované, regeneračně zaměřené, kontrola tělesné hmotnosti, zaměřené na prožitek, příprava na hobby sport,

Programy aqua-fitnes

Programy kondičního tréninku (pro jiné sporty než plavání)

Specifické tréninkové metody ve vodě

Rozvoj aerobních schopností ve vodě

Rozvoj svalové síly ve vodě

Rozvoj anaerobních schopností ve vodě

Využití sporttestrů v hodnocení intenzity zatížení

Organizační formy tréninku/výuky na bazéně

Hospitace a pedagogická praxe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK