PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sportovní specializace 1 - plavecké sporty /TR/ - PPLS080N
Anglický název: Sport specialization 1 - Swimming sports /for coaches/
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 25 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Vyučující: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
PhDr. Babeta Chrzanowská
Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Jitka Pokorná
Prerekvizity : PPLS042, PPLS068, PPLS069, PPLS109
Je korekvizitou pro: PPLS081N, PPLS106N, PPLS105N
Je záměnnost pro: PPLS082N
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (22.11.2010)
Předmět je povinně volitelný pro studenty směru (TR), pokud zvolili specializaci plavání. Studenti získají základní přehled v oblasti biomechanických vztahů a techniky plavání pro výkonnostní plavce. Součástí výuky je i problematika historie plavání, plaveckých pravidel, základních dokumentů ČSPS a organizační zabezpečení při pořádání plaveckých závodů. Prerekvizicí pro získání nejvyšší trenérské kvalifikace v plavání je absolvování souběžné trenérské praxe v oblasti sportovního plavání. Přípravný plavecký trénink.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (09.06.2014)

Povinná:

1. BĚLKOVÁ, T. Zdravotní a léčebné plavání. 1. vyd. Praha : UK, Karolinum, 1994.

2. HOFER, Z., a kol. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1205-4.

3. HOCH, M., a kol. Plavání (Teorie a didaktika). 2. vyd. Praha : SPN, 1983.

4. JASAN, Z. Fyzikální zákonitosti plaveckého prostředí. 1.vyd. Praha : UK FTVS, 1996.

5. MACEJKOVÁ, Y., HLAVATÝ, R. Biomechanika a technika plaveckých spůsobů : učební texty. 1. vyd. Bratislava . UK FTVS, SPF, 1996.

6. Pravidla plavání a dálkového plavání. Sestavil V.Srb a kol. Praha : Český svaz plaveckých sportů, 2002. pozn. a jejich aktuální úpravy 2005.

7. Dokumenty ČSPS. http://sport-service.cz/plavani/Pages/index2/index.htm

Doporučená:

1. COLWIN, C., M. Swimming Dynamics (Winning, Techniaques and strategies). 1. vyd. Illinois (USA) : Mosters press, 1999.

2. COSTILL, D., L., MAGLISCHO, E., W., RICHARDSON, A., B. Swimming. 1. vyd. London : Adrisony Committee (FINA), 1992.

3. COUNSILMAN, J., E. Handbuch des sportschwimmens fűr Trainer, Lehrer und Athleten. 2. vyd. Bockenem (Germany) : Fahnemann GmbH, 1993.

4. HANNULA, D. Coaching swimming successfully. 1. vyd. USA : Human Kinetics, 1995.

5. MAGLISCHO, E. W. Swimming faster. 2. vyd. USA : Human Kinetics, 2003. ISBN 0-7360-3180-9.

6. MAIELLO, D., CUCCIOLETTA, C. Swimming from the beginning to the roman empire. 1. vyd. Řím, 1992.

7. REISCHLE, K. Biomechanik des Schwimmens. bockenem (Germany) : Sport Fahnemann, 1988

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (22.11.2010)
  • Teoretický test
  • Seminární práce
  • 100% účast

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (22.11.2010)

Přednášky:

Fyzikální vlastnosti vodního prostředí.

Biomechanika plavání.

Techniky plaveckých způsobů (kraul, prsa, motýlek, znak), startů a obrátek.

Historie plavání.

Pravidla plavání.

Dokumenty ČSPS.

Organizační zabezpečení plaveckých závodů

Cvičení:

Technika plaveckého způsobu kraul.

Technika plaveckého způsobu prsa.

Technika plaveckého způsobu motýlek

Technika plaveckého způsobu znak.

Technika startů a obrátek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK