PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sportovní specializace II - plavecké sporty /TR/ - PPLS068
Anglický název: Sport specialization II - Swimming sports /for coaches/
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 20 / neurčen (16)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
PhDr. Babeta Chrzanowská
Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Jitka Pokorná
Patří mezi: OO_TVS prez. bc. 2.r. vol
Korekvizity : PPLS042
Je korekvizitou pro: PPLS069, PPLS109
Je prerekvizitou pro: PPLS080N
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (22.11.2010)
Předmět je povinně volitelný pro studenty TVS směru (TR), pokud zvolí specializaci plavání. Prerekvizicí předmětu je absolvování a splnění požadavků předmětu Sportovní specializace I. Studenti získají základní přehled v oblasti podávání, diagnostice a hodnocení plaveckého výkonu a jeho složek. Součástí výuky je i problematika didaktiky plavání a zón energetického krytí. Prerekvizicí pro získání nejvyšší trenérské kvalifikace v plavání je absolvování souběžné trenérské praxe v oblasti sportovního plavání.Základní plavecký trénink.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (22.11.2010)

Povinná:

1. HOFER, Z., a kol. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1205-4.

2. HOCH, M., a kol. Plavání (Teorie a didaktika). 2. vyd. Praha : SPN, 1983.

3. JURSÍK, D. ?aj?. Plávanie. 1. vyd. Bratislava : Šport, 1990.

4. JUŘINA, K. Základy sportovního plavání : skriptum. Praha : UK, Karolinum, 1978.

5. MACEJKOVÁ, Y., HLAVATÝ, R. Biomechanika a technika plaveckých spůsobů : učební texty. 1. vyd. Bratislava . UK FTVS, SPF, 1996.

6. RUŽBARSKÝ, P., TUREK, M. Teoria a didaktika plávánia a základy športového tréninku. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2003. ISBN 80-8068-177-5.

Doporučená:

1. COLWIN, C., M. Swimming Dynamics (Winning, Techniaques and strategies). 1. vyd. Illinois (USA) : Mosters press, 1999. ISBN 1-57028-206-4.

2. COSTILL, D., L., MAGLISCHO, E., W., RICHARDSON, A., B. Swimming. 1. vyd. London : Adrisony Committee (FINA), 1992.

3. COUNSILMAN, J., E. Handbuch des sportschwimmens fűr Trainer, Lehrer und Athleten. 2. vyd. Bockenem (Germany) : Fahnemann GmbH, 1993. ISBN 3-88565-001-0.

4. HANNULA, D. Coaching swimming successfully. 1. vyd. USA : Human kinetics, 1995.

5. MAGLISCHO, E. W. Swimming faster. 2. vyd. USA : Human Kinetics, 2003. ISBN 0-7360-3180-9

6. RICHARDS, R., J. Coaching Swimming - an introductory manual. 1. vyd. Austrálie : Australian Swimming Inc., 1996.

7. RING, S. Energiestoffwechsel im sprintschwimmen - disert. práce. 1. vyd. Kőln (Germany) : Institut fűr Kreislanfforschung und Sportmedizin, 1997.

8. OLBRECHT, J. The Science of Winning- Planning, Periodizing and Optimizing Swim Training. 1.vyd. Luton (England) : Swimshop, 2000.

9. SCHRAMM, E., ?et al.? Sport schwimmen. Berlin : Sportverlag, 1987.

10. SPIKERMANN, M. Analyse und Diagnose schwimmspezifischer knaft, Beweglichkeits und Technikmerkmals. 1. vyd. Kőln (germany) : Sport und Buch Strauss, 1992.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (29.01.2009)

Požadavky na zápočet:

  • Teoretický test
  • Seminární práce
  • 100% účast

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (22.11.2010)

Přednášky:

Didaktika plavání pro trenéry

Zvláštnosti techniky plavání osob se specifickými potřebami

Struktura plaveckého výkonu

Zóny energetického zabezpečení plaveckých výkonů

Plavecký výkon jako součást výkonu ve vícebojích

Hodnocení a analýza plaveckého výkonu.

Cvičení:

Diagnostika, hodnocení a analýza plavecké techniky a plaveckého výkonu.

Didaktika plaveckých způsobů, startů a obrátek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK