PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Taping ve fyzioterapii - PFYZ139
Anglický název: Taping in Physiotherapy
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 50 (51)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Vyučující: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Korekvizity : PFYZ038
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (11.09.2020)
Cílem teoretické výuky v předmětu je seznámení s nejrůznějšími přístupy tapovacích technik, s jejich cíli a účinky, indikacemi a kontraindikacemi, dále potom s aktuálními výsledky výzkumu v vzhledem k efektu tapování. Cílem praktické výuky je získat dovednosti v aplikaci vybraných tapovacích technik na různé části pohybového systému.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (19.09.2020)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje pochopení principů vybraných tapovacích technik
  • prokazuje pochopení indikací a kontraindikací tapovacích technik
  • prokazuje informovanost o přehledu studií, zabývajících se tapovacími technikami v duchu EBM
  • prokazuje schopnost aplikovat vybrané tapovací techniky
  • prokazuje schopnost vyhodnotit efekt po aplikaci tapu

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (23.08.2019)

GIBBONS, J. The vital shoulder complex: an illustrated guide to assessment, treatment, and rehabilitation. Nutbourne, Chichester: Lotus Publishing, 2019.

KIM, A. Kinesiology taping for rehab and injury prevention: an easy, at-home guide for overcoming common strains, pains and conditions. Berkeley, CA: Ulysses Press, [2016]. ISBN 9781612435534.

KOBROVÁ, J., VÁLKA, R. Terapeutické využití kinesio tapu. Praha: Grada Publishing, 2012. 160 s. ISBN 978-80-247-4294-6.

MACDONALD, R. Taping Techniques.Philadelphia: Butterworth Heinemann 2004, ISBN 0750641509

MONTAG, H. J., ASMUSSEN, P. D. Funktionelle Verbände am bewegungsapparat. Berlin: Spitta verlag 2003, 204s., ISBN 3-934211-58-5.

PAVLU, D. Patelofemorální bolest kolene a možnosti její terapie se zřetelem ke konceptu dle J. McConnel. Rehabil. Fyz. Lék., 2002, vol. 8, no. 4, s.130-135.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (20.07.2019)

Požadavky na zápočet:

  • 100% aktivní účast na praktické výuce

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (11.09.2020)

Přednášky:

1. Historie tapování

2. - 4. Druhy tapovacích technik, cíle a účinky, indikace kontraindikace, materiál k tapování

5. Taping u sportovců podle poraněné tkáně (ligamentum, sval, kost)

6. Funkční taping a jeho indikace (po operaci, po traumatu, u degenerativních onemocněních)

7. EBM a tapovací techniky

Cvičení:

1. Imobilizační taping pro klouby dolních končetin

2. Imobilizační taping pro klouby horních končetin

3. Imobilizační taping pro trup

4. Stabilizační taping

5. Funkční tapování pro změnu svalového tonu a ovlivnění dysfunkčních svalových řetězců

6. - 8. Aplikace vybraných postupů kinesiotapingu

9. Tapování dle konceptu McConell - charakteristika, mechanismus účinku

10. Aplikace tapů dle McConell u obtíží kolenního kloubu

11. Aplikace tapů dle McConell u obtíží ramenního kloubu

12.-13. Aplikace funkčního tapování se zřetelem k Brüggerovu konceptu

14. Aktuální tapovací techniky

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (27.07.2023)

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3236

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK