PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lymfologická fyzioterapie - PFYZ133
Anglický název: Lymphologic Physiotherapy
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Radka Krejčová
Vyučující: MUDr. Radka Krejčová
Mgr. Ilona Kučerová
Korekvizity : PFYZ038
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s diagnostikou a terapií lymfedému z pohledu fyzioterapie.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (12.06.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje pochopení principů diagnostiky lymfedému z pohledu fyzioterapie
  • prokazuje pochopení indikací a kontraindikací vybraných terapeutických postupů lymfedému
  • prokazuje informovanost o přehledu studií, zabývajících se terapií lymfedémem z pohledu fyzioterapeuta v duchu EBM
  • prokazuje schopnost aplikovat vybrané terapeutické techniky lymfedému
  • prokazuje schopnost vyhodnotit efekt po terapii lymfedému z pohledu fyzioterapeuta

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2020)
Literatura

BECHYNĚ, M., BECHYŇOVÁ, R. Mízní otok - Lymfedém komplexní terapie., Praha: Phlebomedica, 1997, 320s.

LEE, B. B., Rockson, S. G., & Bergan, J. (Eds.). (2018). Lymphedema: a concise compendium of theory and practice. Springer.

OLSZEWSKI, W. L. (2011). Physiological principles of physiotherapy. In Lymphedema (pp. 219-227). Springer, London.

PETROVICKÝ, P. a spol. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi II.svazek - Orgány a cévy., Martin: Osveta, 2001, 560 s.

PETLUND, C. F. (2016). Arnfinn Engeset, MD. Lymphology, 49(1), 42.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (24.09.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

  • 100% účast
  • praktická zkouška

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.07.2019)
Sylabus

1. Etiopatogeneze lymfedému, difrenciální diagnostika lymfedému

2 Diagnostika lymfedému, farmakoterapie lymfedému

3. Anatomické podklady terapie lymfedému

4. Zásady terapie lymfedému - holistický přístup, princip manuální lymfatické drenáže

5. Základní hmaty - ošetření krku

6. Základní hmaty - ošetření horní končetiny

7. Základní hmaty - ošetření dolní končetiny

8. Základní hmaty - ošetření hlavy

9. Pneumatická kompresivní terapie

10. Kompresivní bandážování, speciální cvičení s bandáží

11. Sekundární lymfedém po ablaci prsu - možnosti terapie

12. Manuální lymfodrenáž u postoperativních a posttraumatických stavů

13. Manuální lymfodrenáž u vybraných neurologických diagnóz

14. Lymfedém - jiné metody léčby

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.07.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

Poslední úprava: Jandová Renáta (27.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK