PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
NSCA Fitness - PFYB110
Anglický název: NSCA Fitness
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. James Joseph Tufano, M.Sc., Ph.D.
Prerekvizity : PATL121
Anotace
Tento kurz je vyučován v angličtině a má vás připravit na zkoušku National Strength and Conditioning Association (NSCA) certifikovanou CSCS (Strength and Conditioning Specialist). NSCA je největší profesionální asociace pro posilování a kondici na světě a CSCS je nejuznávanější akreditací na celém světě. Tento kurz obsahuje souhrn biomechaniky, biochemie, výživy, adaptací tréninku, návrhu programu a testování sportovců. Po dokončení tohoto kurzu budete připraveni na zkoušku (za příplatek). Tento kurz je velmi intenzivní, vyžaduje spoustu samostudia a pravidelnou docházku. Předmět je zaměřen na teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti fyziologie, biochemi a zátěžové diagnostiky a rozšiřuje kompetence pro realizaci pohybových programů u specifických skupin populace.
Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (29.01.2021)
Literatura -

HAFF, G. G. AND N. T. TRIPLETT Essentials of strength training and conditioning 4th edition. Edtion ed.: Human kinetics, 2015. ISBN 149250162X.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (03.01.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Požadavky:

Požadavky k zápočtu: účast na výuce

Požadavky ke zkoušce: Absolvování písemné zkoušky se skóre větším než 70/100

Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (26.06.2019)
Sylabus -

Úvod, struktura a funkce systémů těla

2. Biomechanika odporového cvičení

3. Bioenergetika cvičení a tréninku

4. Endokrinní reakce na cvičení odporu

5. Přizpůsobení anaerobním tréninkovým programům

6. Zahřívací a flexibilní trénink

7. LAB 5: Zahřívání a flexibilita

8. LAB 1: Testování anaerobní kapacity

9. Přizpůsobení aerobním vytrvalostním programům

10. LAB 2: Testování aerobní kapacity

11. Rozdíly související s věkem a pohlavím a trénink odolnosti

12. Psychologie sportovní přípravy a výkonu

13. Základní výživa

14. Výživa pro maximalizaci výkonu

15. Látky zvyšující výkon

16. LAB 3: Antropometrie a složení těla

17. Zásady výběru a správy zkoušek

18. LAB 4: Zátěžové testy pro sportovce

19. Správa, hodnocení a interpretace testů

20. Techniky cvičení pro volné váhy a stroje I

21. Techniky cvičení pro činky a váhy zdarma II

22. LAB 6: Techniky cvičení a špinění

23. Alternativní a netradiční školení

24. Návrh programu pro výcvik odporu

25. Návrh programu pro plyometrii

26. LAB 7: Testování síly a síly

27. LAB 8: Plyometrické techniky cvičení

28. Návrh programu pro rychlost, obratnost a rychlost

29. LAB 9: Rychlost, obratnost a rychlost

30. Návrh programu pro aerobní vytrvalostní trénink

31. LAB 10: Testování svalové vytrvalosti

32. Rehabilitace a rekondice

33. Design zařízení, organizace

34. Právní otázky

35. LAB 11: Návrh dispozičního řešení

Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (29.01.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK