PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Biomechanika - PABA059
Anglický název: Biomechanics
Zajišťuje: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 200 / 206 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.
doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
Je neslučitelnost pro: PABA052
Je záměnnost pro: PABA052
Anotace
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (03.03.2010)
Obligatorní kurz pro vybrané studijní směry se skládá z přednáškových lekcí, seminářů a laboratorních cvičení. Obsahem jsou základní kapitoly z biomechaniky pohybového ústrojí a pohybu člověka.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (08.11.2010)

Získat základní znalosti o pohybu člověka z hlediska biomechaniky

Literatura
Poslední úprava: Jiří Krasilov (09.12.2008)

1.katedra anatomie a biomechaniky: elektronické skriptum Patobiomechanika a patokineziologie. [skriptum online].URL:

http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/index.php. Inovace probíhají průběžně

2. KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-20554-2

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (03.03.2010)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • Zápočet - vypracování laboratorních protokolů.
  • Zkouška - ústní přezkoušení.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (28.07.2015)

Přednášky:

1. Charakteristika oboru, definice, rozdělení.Základní pojmy, geometrie pohybu člověka.

2. Kinematika pohybu člověka.

3. Dynamika pohybu člověka.

4. Energetický aspekt pohybu člověka.

5. Mechanické interakce člověk - okolí.

6. Metody analýzy pohybu člověka.

7. Pohybový systém člověka - základy.

Semináře:

  • Řešení základních úloh z kinematické geometrie, dynamiky a pohybového systému člověka s pomocí počítačové techniky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK