PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Biomechanika - PABA052
Anglický název: Biomechanics
Zajišťuje: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: 100 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc.
Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc.
Neslučitelnost : PABA059
Záměnnost : PABA059
Anotace
Poslední úprava: TAJ (22.02.2007)

Charakteristika: Obligatorní kurz pro vybrané studijní směry se skládá z přednáškových lekcí, seminářů a laboratorních cvičení. Obsahem jsou základní kapitoly z biomechaniky pohybového ústrojí a pohybu člověka:
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. (08.11.2010)

Získat základní znalosti o pohybu člověka z hlediska biomechaniky

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. (26.06.2008)

1. Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra anatomie a biomechaniky:

Patobiomechanika a patokineziologie. [skriptum online].URL:

http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/index.php.

2. KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-20554-2

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. (08.11.2010)

zápočet - vypracování laboratorních protokolů

zkouška - ústní

Sylabus
Poslední úprava: TAJ (22.02.2007)

Přednášky:

1. Charakteristika oboru, definice, rozdělení, základní pojmy, geometrie pohybu člověka

2. Kinematika pohybu člověka

3. Dynamika pohybu člověka

4. Energetický aspekt pohybu člověka

5. Mechanické interakce člověk - okolí

6. Metody analýzy pohybu člověka

7. Pohybový systém člověka - základy

Semináře:

Řešení základních úloh z kinematické geometrie, dynamiky a pohybového systému člověka s pomocí počítačové techniky

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • zápočet - vypracování laboratorních protokolů
  • zkouška - ústní

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK