PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny tělesné výchovy - OPNT2T102A
Anglický název: History of Physical Education
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Záměnnost : ON2320002
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (19.09.2017)
Rozšíření a prohloubení znalostí z dějin tělesné kultury získaných v bakalářském studiu, průřez dějinami výchovy se zvláštním zřetelem k výchově tělesné a jejím zařazení v jednotlivých výchovných systémech (rozdílnosti a přínos k dalšímu vývoji), zaměřeno především na dějiny školní tělesné výchovy a dějiny dětských a mládežnických organizací, základy práce s historickou literaturou a prameny zaměřenou na tělesnou kulturu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (19.09.2017)

Cílem předmětu je navázat na znalosti získané v bakalařském studiu a vytvořit představu o dějinách tělesné výchovy se zvláštním zřetelem na vývoj školní tělesné výchovy a dějiny dětských a mládežnických organizací. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (19.09.2017)

BOSÁK, E. A kol. Stručný přehled vývoje sportovních odvětví v Československu I-III. Praha: 1969, 1970, 1973.                                                                                                                                                       

KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I. - III. 2. vyd. Praha: UK FTVS, 1999. 159 s. ISBN 80-7184-608-2.                                                                                       

KÖSSL, J. - KRATKÝ, F. - MAREK, J.: Dějiny tělesné výchovy II. (1848 do současnosti). Praha 1986.

KRÁTKÝ, F.: Dějiny tělesné výchovy I. Praha 1974

UHLÍŘ, JB., WAIC, M. Sokol proti totalitě. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2001. 175 s. ISBN 80-86317-11.

OLIVOVÁ, V.: Sport a hry ve starověkém světě. Praha 1988.

OLIVOVÁ, V.: Lidé a hry. Historická geneze sportu. Praha 1979.

Kol. autorů. Český olympismus - 100 let. 1. vyd. Praha: Olympia, 1999. 160 s. ISBN 80-7033-579-3.

Olympijská charta 1982. UNESCO - Mezinárodní charta tělesné výchovy a sportu. Praha 1982.

KÖSSL, J. - KROUTIL, F. a kol.: Malá encyklopedie olympijských her. Praha 1982

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (19.09.2017)

1.     Úvodní informace o předmětu

2.     Chronologie vývoje tělesné výchovy

        Vývoj školní tělesné výchovy ve světě a v českých zemích, příprava učitelů tělesné výchovy  

        Dětská a mládežnická hnutí ve světě a v českých zemích

        Československá  a česká tělesná výchova a sport  od konce II. světové války do roku 1989

3.    Rozbor a  hodnocení seminárních prací

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (19.09.2017)

Získání zápočtu:

Aktivní účast na výuce

odevzdání a uznání seminární práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK