PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny tělesné výchovy - ON2320002
Anglický název: History of Physical Education
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Je záměnnost pro: OPNT2T102A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (09.02.2009)
Rozšíření a prohloubení znalostí z vybraných částí dějin tělesné kultury získaných v Bc. studiu, průřez dějinami výchovy se zvláštním zřetelem k výchově tělesné a jejím zařazením v jednotlivých výchovných systémech (rozdílnosti a přínos k dalšímu vývoji).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (09.02.2009)

Získat ucelený přehled o základech dějin tělesné kultury od jejich počátků po současnost.

Literatura
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (09.02.2009)

Kossl, J., Štumbauer, J., Waic. M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I. - III., 2. vyd. Praha: UK FTVS, 1999. 159 s., ISBN 80-7184-605-2.

Sylabus -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (09.02.2009)

Obsah je zaměřen na dějiny školní tělesné výchovy a dějiny dětských a mládežnických organizací, základy práce s historickou literaturou a prameny zaměřenou na tělesnou kulturu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK