PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny vzdělávání osob se sluchovým postižením - OPNO1S131B
Anglický název: History of Education of Individuals with Hearing Impairment
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Prerekvizity : OPNO1S111A, OPNO1S112A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)
Cílem předmětu bude seznámit studenty s vývojem vzdělávání osob se sluchovým postižením u nás a ve světě počínaje individuálními pokusy přes vznik ústavů až po současné možnosti. V průběhu výuky budou studenti seznámeni s proměnami a nuancemi komunikačních přístupů, orálně-manuální kontroverzí. Součástí předmětu budou studentské prezentace s podrobnými charakteristikami vybraných významných osobností.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)

HÁDKOVÁ, K.Člověk se sluchovým postižením. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2016. ISBN978-80-7290-619-2.

HÁDKOVÁ, K. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012. ISBN 978-80-7290-618-5. 

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu.1.díl. Praha: FRPSP, 1999. 395 s. ISBN 80-7216-096-6.

HUDÁKOVÁ, A. Prstová abeceda pro tlumočníky. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s., 2008. 120 s. ISBN 978-80-87153-38-3.

KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0329-2.

MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 987-80-87218-00-6.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)

Obsah:

1. Starověk – první zprávy o vzdělávání neslyšících, Aristoteles.

2. Vzdělávání osob se sluchovým postižením v 16. a 17.století (ve Španělsku, Anglii, Holandsku).

3. Vzdělávání osob se sluchovým postižením v 18. a 19. století (ve Francii, Německu, Rakousku atd.), Milánský kongres učitelů neslyšících, vznik ústavů pro hluchoněmé, Gallaudetova univerzita ve Washingtonu.

4. Počátky vzdělávání v Čechách a na Moravě, Václav Frost a jeho kombinovaná pražská metoda.

5. Vzdělávání ve 20. století až po současnost, počátky včasné sluchové výchovy ve světě a u nás.

6. Vznik spolků neslyšících a nedoslýchavých a časopisů pro neslyšící.

7. Vývoj kochleárních neuroprotéz u nás a ve světě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK