PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Průběžná reflexivní praxe z HV - OPMN0H296B
Anglický název: Continuous reflexive practice of Music Education
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Prerekvizity : OPMN0H292B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (23.08.2019)
Katedrou Hv organizované náslechy u fakultních učitelů Hv na běžných základních školách i školách s rozšířenou Hv. Metodické rozbory výstupů studentů v hodinách Hv.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (23.08.2019)

Cílem průběžné pedagogické praxe z hudební výchovy je umožnit studentům náslechy u kvalitních učitelů, poskytnout didaktické rozbory sledovaných hodin a vytvořit podmínky pro vlastní pedagogické výstupy studentů před žáky.

Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (13.04.2019)

Povinná literatura:

PECHÁČEK. S., VÁŇOVÁ, H, aj.  Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro l. st. základní školy. Praha: Karolinum 2001. 282 stran. ISBN 80-246-0365-9.

HANŽLÍK, B. Staročeský kalendář. Tradice českého roku v lidové písni, pořekadlech a říkadlech pro zpěv, klavír a instrumentální soubor. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2014. 186 stran. ISBN 978-80-7290-792-2.

TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X.

HERDEN, J. My pozor dáme a posloucháme. Posloucháme hudbu se žáky 1. st. ZŠ. Praha: Scientia, 1994. 119 stran, ISBN 80-85827-56-5.

JENČKOVÁ, E. Výběr klavírních skladeb pro 1.-4. ročník studia učitelství Hv na 1. st. ZŠ. Praha: SPN 1990. 226 stran.  ISBN 80-7066-328-6

Učebnice Hv pro 1. st. ZŠ.

Doporučená literatura:

SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na l. st. ZŠ.  Praha: SPN 1985. 311 stran.

VÁŇOVÁ, H. Pěvecká tvořivosti na základní škole. Praha: SPN 1984.120 stran.

VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha: UK-PedF, 2004. 79 stran. ISBN  80-7290-155 9.

HERDEN, J. Hudba pro děti. Vysokoškolská učebnice. Praha: UK, 1992. 193 stran, spoluautoři Kolář J (s. 25 – 47, Jenčková E. (s. 90 – 124), ISBN 80-7066-522-X.

HERDEN, J. Hudba jako řeč. O poslechu doma i ve škole. Praha: Scientia, 1998. 89 stran, ISBN 80-7183-126-3.

TICHÁ, A. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací.

Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu,  2004. ISBN 80-7068-186-1.

HURNÍK, L., LIŠKOVÁ, M. Učebnice hudební výchovy 1.-5. ročník. Praha: SPN, 1998. ISBN  80-7235-028-5.

JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole.Hradec Králové: Tandem, 2002, 320 s., ISBN 80-903115-7-1.

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a

mimoškolní. UK v Praze – Pedagogická fakulta Praha. ISSN 1210-3683.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (23.08.2019)

4 kredity/120 hodin, zápočet

Plánované aktivity studentů: 48 hodin náslechů a výstupů, 12 hodin rozborů vyučovacích hodin, 60 hodin příprava na výstupy, orientace v metodických materiálech

Obsah předmětu:

Praxe je katedrou organizována tak, aby poskytla zkušenost s výukou hudební výchovy na běžných základních školách i školách s rozšířenou hudební výchovou, a zahrnuje i exkurz do výuky hudební výchovy na 2. stupni ZŠ.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (21.09.2019)

100% účast na praxi;

odučení stanoveného počtu hodin Hv na škole s RVHV a s běžnou výukou HV;

písemnépřípravy a reflexe na náslechy.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK