PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk – angličtina II - OPMN0A185B
Anglický název: Foreign language - English II
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 94 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ivana Jančovičová
Mgr. Barbora Müller Dočkalová
Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D.
Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0A181B
Je prerekvizitou pro: OPMN0A189B, OPMN0A354C, OPMN0A350C
Je záměnnost pro: OKMN0A185B
Anotace -
Jedná se o druhý semestr pětisemestrálního kurzu. Systematicky se pracuje s učebnicí Speakout 3rd Edition od Pearson a rozvíjejí se řečové dovednosti studentů, a to v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a psaní s rostoucím důrazem na správnost, plynulost a komplexnost jazykového projevu. Texty a nahrávky jsou všestranně využívány; studenti jsou stimulováni k jasnému formulování názoru k jejich obsahu. Systematicky se rozšiřuje slovní zásoba zejména o kolokace, idiomy, frázová slovesa a abstraktní pojmy. Studenti jsou vedeni k chápání mluvnice jako systému a jejich znalosti v této oblasti se rozšiřují o jevy vyskytující se v probíraných textech. Kurz je nabízen ve dvou jazykových úrovních - mírně a středně pokročilí.
Poslední úprava: Červinková Poesová Kristýna, Mgr., Ph.D. (29.01.2024)
Cíl předmětu -
Cílem předmětu je rozvoj cizojazyčné komunikační kompetence studentů z předpokládané vstupní úrovně A2/B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky k úrovni A2+ pro nižší úroveň a B1+ pro vyšší úroveň.
Poslední úprava: Červinková Poesová Kristýna, Mgr., Ph.D. (06.02.2024)
Deskriptory

přímá výuka (48 hodin), plnění průběžných úkolů (30 hodin), vypracování písemného úkolu (6 hodin), příprava ústní prezentace (4 hodiny), příprava na zkoušku (20 hodin), samostudium (12 hodin)

Poslední úprava: Červinková Poesová Kristýna, Mgr., Ph.D. (07.02.2022)
Literatura -

Povinná literatura (středně pokročilí):

CLARE A., WILSON, J. J. Speakout B2. 3. vydání. Student´s Book and eBook with Online Practice. Pearson. 2023. ISBN-13: 9781292359540. 

Povinná literatura (mírně pokročilí):

CLARE A., WILSON, J. J. Speakout B1. 3. vydání. Student´s Book and eBook with Online Practice. Pearson. 2023. ISBN: 9781292359533.

Doporučená literatura (obě jazykové úrovně):

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 8th ed. Oxford: OUP ELT, 2010. ISBN 0194799123.

Oxford Collocations Dictionary for students of English. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978 0 19 4325387.

AYTO, J. Oxford Dictionary of English Idioms. Oxford: OUP, 2010 (3rd ed.). ISBN 978-0-19-431287-5.

McCARTHY, M.; O’DELL, F. English Collocations in Use. Cambridge: CUP, 2005. ISBN-10 0-521-60378-1.

SWAN, M. Practical English Usage. Oxford: OUP, 2005. ISBN-13: 978-0194420983.

Oxford Learner's Dictionary of Academic English. Oxford: OUP, 2014. ISBN 978-0-19-433350-4.

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

https://www.helpforenglish.cz/

Poslední úprava: Červinková Poesová Kristýna, Mgr., Ph.D. (29.01.2024)
Požadavky ke zkoušce -

písemná zkouška - gramatika, slovní zásoba, poslech, čtení s porozuměním (2 opravné pokusy; minimum pro splnění = 65%)

Poslední úprava: Červinková Poesová Kristýna, Mgr., Ph.D. (29.01.2024)
Sylabus -

Mírně pokročilí:

GRAMATIKA: prepositions of time; question forms; future plans and intentions; polite inquiries; phrasal verbs; modal verbs for rules and advice; articles; present perfect; superlatives

SLOVNÍ ZÁSOBA: collocations with get and make; knowledge; decisions; facilities (places in the city); success; technology collocations; sports and games

Pokročilí:

GRAMATIKA: how to speculate, defining relative clauses, do and did for emphasis, future continuous, passives

SLOVNÍ ZÁSOBA: lifestyle adjectives, extreme adjectives, enterteinment, environment, illness and treatment, phrases related to time

Poslední úprava: Červinková Poesová Kristýna, Mgr., Ph.D. (29.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

80% docházka (4 absence); esej (150 - 300 slov); ústní prezentace

Poslední úprava: Červinková Poesová Kristýna, Mgr., Ph.D. (29.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK