Cizí jazyk pro učitele – anglický jazyk - OPBZ1A013B
Anglický název: Foreign Language for Teachers – English
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / 132 (100)
letní:neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
PhDr. Marie Houšková
Vyučující: PhDr. Marie Houšková
Mgr. Petr Lašťovička
Neslučitelnost : OPBA3A011A, OPBA3A021A, OPBA4A011A, OPBA4A021A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (04.12.2023)
Kurz je zaměřen na výklad a prohlubování znalostí studentů po střední škole se zaměřením na všechny jazykové dovednosti: poslech a konverzace (vyjádření postoje, názoru, nesouhlasu, atd.), gramatické struktury a rozšiřování aktivní slovní zásoby se zaměřením na školní prostředí. Studenti jsou uvedeni do problematiky praktického využití didakticko-metodologických postupů, způsobů testování, apod.). Různé způsoby praktického využití audio a video materiálů ve výuce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (04.12.2023)

Doporučená literatura:

McCarthy, Michael, O´Dell, Felicity. English Phrasal Verbs in Use (intermediate). Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0521527279.

Murphy, Raymond. English Grammar in Use (intermediate). Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1107539334.

Redman, Stuart. English Vocabulary in Use: Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 978-3125332331.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (04.12.2023)
Obsah:
1. Úvod do rozličných školních systémů.
2. Jazyk ve třídě, pokyny a instrukce, zadávání testů.
3. Testy a jejich oprava.
4. Tvorba prezentací a prezentační dovednosti: slovní zásoba a gramatika nutná ke správné prezentaci.
5. Dodatečná gramatika a slovní zásoba týkající se školního prostředí.
Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Petr Lašťovička (04.12.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8477 (volný přístup)

MS Teams - vždy nově utvořený pro aktuální semestr. Zde se ukládají prezentace a jakékoliv dodatečné materiály.