PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy sexuologie a reprodukčního zdraví - OPBY2P112A
Anglický název: Basics of Sexology and Reproductive Health
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2171
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P105A
Je prerekvizitou pro: OPBY2P113A, OPBY2P117A, OPBY2P118A, OPBY2P135B, OPBY2P136B, OPBY2P139B
Je záměnnost pro: OKBY2P112A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (16.07.2018)
Předmět navazuje na základní znalosti z anatomie a fyziologie, které student získá studiem Somatologie. Poskytuje ucelený pohled na lidskou sexualitu a na faktory ovlivňující reprodukční zdraví ve všech fázích života. Specifickou pozornost věnuje biologickým změnám i psychosociálním problémům dospívání. Sleduje negativní jevy poškozující reprodukční zdraví dospívajícího a způsoby prevence. Zahrnuje otázky plánování rodičovství, vč. metod antikoncepce. Upozorňuje na problematiku gynekologických onemocnění (vč. karcinomů), pohlavně přenosných chorob, a to s akcentem na prevenci. Seznamuje s vyšetřovacími metodami v gynekologii a porodnictví, s průběhem těhotenství a porodu, vč. možných komplikací a rizik, s problematikou neplodnosti a asistované reprodukce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.10.2018)

Předmět zprostředkovává základní vhled do sexuologie s akcentem na preventivní přístupy k reprodukčnímu zdraví.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (16.07.2018)

Základní

Šrámková, T. Sexuologie pro zdravotníky. První vydání. Praha: Galén, 2015. 237 s. ISBN 978-80-7492-162-9.

ŠULOVÁ, L.; FAIT, T.; WEISS, P. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf, 2011. 439 s. ISBN 9788073452384

Vránová, V. Výchova k reprodukčnímu zdraví. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 107 s. ISBN 978-80-244-2629-7.

WEISS, P. Sexuologie. 1. vyd. Praha : Grada,2010, 744 s. ISBN 978-80-247-2492-8

ZVĚŘINA, J. Sexuologie (nejen) pro lékaře. 1. vyd. Brno: CERM, 2003. 278s. ISBN 80-7204-264-5

 Doporučená

Fifková, H. et al. Sexuální výchova: vybraná témata: výchova ke zdraví: příručka pro učitele. 1. vyd. Praha: MŠMT ve spolupráci s VÚP v Praze, 2009. 76 s. ISBN 978-80-87000-29-8.

MACHOVÁ, J.; HAMANOVÁ, J. Reprodukční zdraví v dospívání. Jinočany : Nakladatelství H&H, 2002. ISBN 80-86022-94-3

Vondruška, V. Intimní historie: od antiky po baroko. Vyd. 2. Brno: MOBA, 2013. 238 s. ISBN 978-80-243-5589-4.

Zvěřina, J. Lékařská sexuologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 83 s. ISBN 978-80-246-2049-7

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.09.2021)

Zkouška má dvě části: - úspěšné absolvování písemného testu (min. 75 %)  - otevřené i uzavřené otázky,

                                 - ústní zkouška (rozprava k písemnému testu).

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (16.07.2018)
  1. Somatologie a fyziologie pohlavního systému, vývoj sexuality.

  2. Menstruační cyklus.

  3. Homosexualita.

  4. Sexuální dysfunkce, stáří a sexualita.

  5. Sexuálně přenosné choroby.

  6. Sexuální abereace.

  7. Antikoncepce.

  8. Plánované rodičovství.

  9. Těhotenství a umělé přerušení těhotenství.

  10. Porod.

     11. Problematika neplodnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK