PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Řízení sboru a práce s partiturou II - OPBU2H120A
Anglický název: Choir Conducting - Working with Scores II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Prerekvizity : OPBU2H115A
Je prerekvizitou pro: OPBU2H130A, OPBU2H126A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (30.01.2019)
Předmět navazuje na Řízení sboru a práce s partiturou I. Zahrnuje studium dirigentsky i interpretačně komplikovanějších sladeb. Výuka je realizována skupinově. Studenti si skladby vzájemně zpívají nebo korepetují, čímž se rozvíjí jejich intonační pohotovost a dovednost ve hře partitur. Současně si tím uvědomují vokálně-interpretační problematiku (pěvecko-technické obtíže, rytmus, deklamace, intonace, dynamika apod).
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (30.01.2019)

Partitury vokálních a vokálně-instrumentálních skladeb pro dětské, ženské, mužské a smíšené sbory různých hudebních epoch a žánrů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (30.01.2019)

Připravenost na seminářích

Detailní znalost studované hudební literatury

Část repertoáru ke zkoušce dirigovat zpaměti

Max. 3 absence

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (30.01.2019)

formální analýza skladeb

metody nácviku homofonie vs. polyfonie

výstavba pěvecké práce

intonační problematika v návaznosti na pěveckou techniku

rytmická problematika vs. artikulace a deklamace

dynamika

gestické ztvárnění výrazových požadavků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK