PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Řízení sboru a práce s partiturou I - OPBU2H115A
Anglický název: Choir Conducting - Working with Scores I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBU2H120A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (25.09.2020)
Předmět navazuje na Základy taktovací techniky. Hudebně-interpretační analýzou konkrétních partitur poukazuje na problémy, se kterými se sbormistr setkává v praxi, a snaží se formulovat a zdůvodnit jejich správná řešení. Středem zájmu je i další zdokonalování v detailním gestickém ztvárnění, které je technicky přesné a současně hudebně inspirativní. Výuka je realizována skupinově. Studenti si skladby vzájemně zpívají nebo korepetují, čímž se rozvíjí jejich intonační pohotovost a hra partitur. Současně si tím uvědomují vokálně-interpretační problematiku (pěvecké obtíže, rytmus, deklamace, intonace, dynamika apod).
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (03.09.2018)

Stašek, Č. ABC začínajícího sbormistra

Jeremiáš, O. Praktické pokyny k dirigování

partitury skladeb pro dětské, ženské, mužské a smíšené sbory různých hudebních epoch a žánrů

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (31.08.2021)

Pravidelná účast ve výuce, detailní analýza studovaných skladeb a jejich dirigentské vyjádření, klavírní ztvárnění partitur, zvládnutí požadovaného penza sbor. literatury zpaměti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK