PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hlasová příprava VI - OPBH2H128A
Anglický název: Vocal Technique VI
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michael Havlíček
Mgr. Lucie Hilscherová
Mgr. Johana Rosická
Mgr. Čeněk Svoboda, Ph.D.
Mgr. MgA. Iva Volavá
Prerekvizity : OPBH2H123A
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Hilscherová (17.02.2021)
Záměrem pedagogické činnosti je další rozvoj pěveckých schopností a dovedností, navazující na obsah výuky v 1. a 2. ročníku. Výuka předpokládá větší podíl samostatné domácí přípravy studentů. Individuální výuka probíhá s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci po domluvě s pedagogem formou prezenční (s dodržením všech hygienických opatření) nebo distanční (aplikace WhatsApp, Skype, Messenger).
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. (02.01.2019)

Rozvíjení pěvecko-technických dovedností hlasu, zaměření na hlasová cvičení a cvičení k rozezpívání s akcentem na budoucí praxi s větším počtem žáků. 

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. (02.01.2019)

ASPELUND, D. L. O pěveckém umění. Praha : SNKLHU, 1955.
HOLEČKOVÁ, J. 500 pěveckých cvičení. Praha : Supraphon, 1973.
KIML, J. Co máme vědět o hlasu. Praha : Supraphon, 1989. 
MARTIENSSENOVÁ - LOHMANOVÁ, F. Vzdělaný pěvec. Praha : KORA, 1994. ISBN 80-85644-04-5.
ROKYTA, J. ; STOLAŘÍK, J. ; ZENKL, L. Jak zpívat lidové písně. Ostrava : Krajské kulturní středisko, 1990. ISBN 80-85029-13-8.
VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Didaktika zpěvu pro sólisty, sborové pěvce a budoucí pěvecké pedagogy. Plzeň : Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7082-842-0.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lucie Hilscherová (27.01.2022)

Aktivní účast ve výuce.

Příprava repertoáru ke koncertu v rámci bakalářské zkoušky.

Další poslechové zkušenosti navazující na předešlý semestr, písemné hodnocení vybraných skladeb. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Hilscherová (27.01.2022)

Sylabus frekventovaných a průběžně osvojovaných pojmů a dovedností: 

1) Pěvecké dýchání- Fyziologie dechu, typy dechu, cviky navozující žeberně brániční dech, vedení dechu při fonaci, dechová opora. Pěvecký postoj a pěvecký sed. 
2) Nasazení tónů, rozvoj pěvecké rezonance, hlavový tón, plný tón, hlasové rejstříky.
3) Pěvecká artikulace, vyrovnání vokálů, neutralizace vokálů.
4) Vazba tónů, legato, tenuto, portamento, ripetuto.
5) Hudební artikulace, stylové melodické ozdoby, mezza voce, messa di voce
6) Zásady české pěvecké výslovnosti (vazba).
7) Pěvecká fráze a práce s dechem.
8) Pěvecká cvičení určená k rozezpívání

Připrava repertoáru ke koncertu v rámci bakalářské zkoušky.

Další poslechové zkušenosti navazující na předešlý semestr, písemné hodnocení vybraných skladeb. 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Lucie Hilscherová (27.01.2022)
Vzhledem k omezené kapacitě je předmět určen pouze studentům oborové hudební výchovy. Je vyučován ve skupinkách max. 6 studentů a má dotaci 1 vyučovací hodinu týdně. Studenti pokračují ve výuce u stávajícího pedagoga. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK