PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny hudby III - OPBH2H122A
Anglický název: History of Music III
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Neslučitelnost : OEB2308418
Prerekvizity : OPBH2H117A
Záměnnost : OEB2308418
Je prerekvizitou pro: OPBH2H127A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (01.10.2019)
Dějiny hudby III - 19. století Pokračování čtyřsemestrální přednášky, která se snaží zprostředkovat ucelený pohled na hlavní etapy dějin evropské hudby z hlediska vývoje hudebního myšlení a hudebních stylů, kompozičních technik a hudebních druhů a forem. Výuka celé přednášky je realizována ve dvou letech studia a je rozvržena následovně: jeden semestr je věnován hudbě evropského středověku a renesance (do roku 1600), jeden semestr hudbě období baroka a klasicismu (1600-1800), jeden semestr hudbě 19. století a jeden semestr hudbě 20. století. V rámci přednášek a cvičení jsou zahrnuty ukázky vybraných nahrávek hudební tvorby příslušných historických období, celá díla a proposlouchání předepsaných ukázek spadají do samostudia studentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (01.10.2019)

Cílem předmětu Dějiny hudby III. je seznámit studenty se základními body dějin hudby 19. století, přiblížit hlavní hudebně-historické události, představit významné hudební osobnosti v souvislostech a poskytnout studentům dostatek podnětů a podkladů pro další samostudium hudebních dějin. 

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (30.09.2020)

Distanční výuka bude koncipována takto: 

  • v čase přednášky budou zveřejněny a studentům zaslány odkazy na videopřednášky + ppt prezentace
  • budou probíhat synchronní konzultace přes domluvené kanály
  • v prostředí Moodle bude k dispozici handout či text z "Handparatatu", týkající se tématu (asynchronní výuka)
  • pokud nebude možné konat zkoušku v prezenční podobě, atestace bude realizována v Moodle + případně osobní on-line zkouškou v domluvených časech a prostředích

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (01.10.2019)

Einstein, Alfred: Hudba období romantizmu, Bratislava 1989

Kolektiv autorů: Dějiny české hudební kultury I. (1890-1918) - II. (1918-1945), Praha 1972, 1981
Kouba, Jan: ABC hudebních slohů. Od raného středověku k W. A. Mozartovi, Praha 1988
Lébl, Vladimír (red.): Hudba v českých dějinách od středověku do nové doby, Praha 1989
Michels, Ulrich: Encyklopedický atlas hudby, Praha 2000

Hrčková, Naďa: Dějiny hudby V-VI, Praha 2005 nn.
Einstein, Alfred: Hudba období romantizmu,Bratislava 1989

Crocker, Richard L.: A History of Musical Style, New York1986
Grout, Donald Jay - Palisca, Claude: A History of Western Music, New York 1996 (popř. 1984)
Handschin, Jacques: Musikgeschichte im Überblick, Luzern 1948
Wörner, Karl-Heinrich: Geschichte der Musik, 8Göttingen 1993

Dahlhaus, Carl: Nineteenth-Century Music. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press 1989 (překlad Musik des 19. Jahrhunderts, viz Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Band 6)

 

Monografie:

Holzknecht, Václav: Franz Schubert, Praha 1972

Sýkora, Jan Václav: Robert Schumann, Praha 1967

Schumann, Robert: O hudbě a hudebnících, Praha 1960

Iwaskiewicz, Jaroslav: Fryderyk Chopin, Praha 1958

Berlioz, Hector: Paměti, Praha 1961

Wagner, Richard: O hudbě a umění, Praha 1959

Musorgskij, Modest Petrovič: Hudba života, sborník, Praha 1960

Čajkovskij, Petr Iljič: Dopisy, Praha 1965

Erhardt, Ludwig: Brahms,Bratislava 1986

Marcuse, Ludwig: Pamětihodný život Richarda Wagnera, Praha 1970  

Holzknecht, Václav: Bedřich Smetana, Praha 1979

Burghauser, Jarmil: Antonín Dvořák, Praha 1985

Hudec, Vladimír: Zdeněk Fibich, Praha 1971

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (11.09.2022)

Sylabus:

0) Dědictví 18. století / I. vídeňská škola
-------
1) Ludwig van Beethoven - symbol umělce romantismu
2) Opera 1. poloviny 19. století: italská opera seria, bel canto, francouzská grand opéra
3) Symfonie v 1. pol. 19. století
4) Píseň v 19. století
5) Komorní hudba v 19. století, klavírní hudba v 19. století
6) Chrámová hudba, kantáta a oratorium v 19. století.
7) Symfonická hudba ve 2. pol. 19. století - symfonie x symfonická báseň a programní hudba
8) Opera národních škol a hudební drama ve 2. polovině 19. století
9) Verismus, moderna
10) Impresionismus (Puccini, Strauss, Debussy etc.)
11) Specifika a vývoj v českých zemích (Škroup, Smetana, Dvořák, Janáček etc.) 

Případná distanční výuka bude koncipována takto: 

  • v čase přednášky budou zveřejněny a studentům zaslány odkazy na videopřednášky + ppt prezentace
  • budou probíhat synchronní konzultace přes domluvené kanály
  • v prostředí Moodle bude k dispozici handout či text z "Handparatatu", týkající se tématu (asynchronní výuka)
  • pokud nebude možné konat zkoušku v prezenční podobě, atestace bude realizována v Moodle + případně osobní on-line zkouškou v domluvených časech a prostředích

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (11.09.2022)

Zápočet po ZS bude udělen za

1) min. 70% docházky a aktivitu při společné diskusi nad přečtenými úryvky odborných textů (jde i o seminář, s aktivní účastí se tedy počítá)

2) úspěšné absolvování testu, který bude zahrnovat i poslechovou část - viz seznam

(kdo testem projde nad hranici - cca 85%, nebude muset na konci ZS absolvovat ústní zkoušku za toto období = nebude losovat otázky)   

3) ústní zkouška - zahrnuje období DH I, DH II, DH III. Jde o soubornou zkoušku. (Po následujícím LS již nebude, atestace bude složena pouze z testu.) 

Okruhy: viz Moodle     

-------  

Dobrovolný úkol k získání bodů k atestaci:    odevzdaný pracovní list na zadané téma (dle rozpisu), který bude představovat hudební osobnost 19. století a konkrétní autorovo dílo pomocí aktivitky určené pro žáky 2. stupně či studenty SŠ. Příklady aktivit: komplexní list s myšlenkou a řadou aktivit typu: doplňovačka, křížovka, jiný zajímavý testík, hra, poznávačka apod. Vždy bude zahrnuta i hudební ukázka (přesný konkrétní odkaz), z níž bude aktivitka vycházet. (Téma si vyberete během prvních setkání.)


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK