PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny hudby IV - OPBH2H127A
Anglický název: History of Music IV
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Neslučitelnost : OEB2308419
Prerekvizity : OPBH2H122A
Záměnnost : OEB2308419
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (31.01.2022)
Pokračování čtyřsemestrální přednášky, která se snaží zprostředkovat ucelený pohled na hlavní etapy dějin evropské hudby z hlediska vývoje hudebního myšlení a hudebních stylů, kompozičních technik a hudebních druhů a forem. Výuka celé přednášky je realizována ve dvou letech studia a je rozvržena následovně: jeden semestr je věnován hudbě evropského středověku a renesance (do roku 1600), jeden semestr hudbě období baroka a klasicismu (1600-1800), jeden semestr hudbě 19. století a jeden semestr hudbě 20. století. V rámci přednášek a cvičení jsou zahrnuty ukázky vybraných nahrávek hudební tvorby příslušných historických období, celá díla a proposlouchání předepsaných ukázek spadají do samostudia studentů. Dějiny hudby dvacátého století Pojetí přednášek je založeno na zdůraznění věcných přesahů látky do kulturně-historických souvislostí na jedné straně (hudba jako sociální fakt) a na její didaktickou aplikaci na straně druhé (hudba jako integrální součást vzdělání a výuky). Na analýzách typických děl předních skladatelů bude demonstrována slohová individuace, typická pro hudbu dvacátého století.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (31.01.2022)

Povinná četba - podklad pro psané reflexe: 

Ross, Alex: The Rest is Noise (český překlad Zbývá jen hluk, Praha : Argo : Dokořán 2011). Převážně beletristické zpracování látky z hudebních dějin 20. století od amerického hudebního kritika (píšícího pro The New Yorker a New York Times), a to s aparátem audio ilustraci ke knize na internetu.

-----

Doporučená literatura:

Michels, Ulrich, dtv-Atlas zur Musik. Tafeln und Texte. Bärenreiter Verlag 1977 (český překlad:  Encyklopedický atlas hudby. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny 2000). Použít jako přehledný informační faktografický materiál.

Monografie - např: 

1) Stravinskij, Igor, Kronika mého života. Praha : Orbis 1937

2) Janáček, Leoš, Pohled do života i díla. Uspořádal Adolf Veselý. Praha : Fr. Borový 1924

3) Martinů, Bohuslav: 1938-1945. Praha : Hudební matice Umělecké besedy 1947 (přetisk: Domov, hudba a svět, Praha : SHV 1968)

4) Novák, Vítězslav, O sobě a o jiných. Praha : Supraphon 1970

5) Hanuš, Jan, Labyrint svět. Praha : Odeon 1996

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (22.02.2023)

LS je uzavřen zkouškou.

Atestace bude udělována za splnění následujících bodů: 

  • Vytvoření grafického pracovního listu na dvě samostatně vybrané kapitoly z knihy Alex Ross: The Rest is Noise / Zbývá jen hluk. Prac. list bude v úvodu velice stručně reflektovat / zmiňovat obsah kapitoly + zaměří se na zarážející / zajímavé / diskutabilní otázky a problémy tématu. Přinese vlastní pohled na věc a vhled do tématu. Celkový rozsah - každý prac. list - max. 1 oboustranná A4. (Citace: Ross, Alex: The Rest is Noise (český překlad Zbývá jen hluk, Praha : Argo : Dokořán 2011), aparát audio ilustraci ke knize na internetu)
  • Zkouška na konci LS: písemná část, která opět zahrnuje i poslechovou část.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (31.01.2022)

1) Změny na přelomu století (impresionismus, Strauss, rozpad tonality...)
2) Druhá vídeňská škola (Schönberg, Berg, Webern)
3) „neoklasicismus“, „neofolklorismus“ (I. Stravinskij, B. Bartók a další)
4) Paříž mezi dvěma světovými válkami (E. Satie, Pařížská šestka a další)
5) Hudba a politika (Hindemith, Weil, Šostakovič, Prokofjev)
6) Serialismus (Messiaen, Boulez, Stockhausen, Nono)

+ dle časových možností vybrané kapitoly z:

7) Chance, aleatorika, témbrová hudba (Cage, Ligeti, Lutoslawski, Penderecki)
8) Elektronická hudba (Varèse, Schaeffer, Henry, Stockhausen etc.)
9) Vokální hudba a hudební divadlo (Ligeti, Berio, Nono, Kagel etc.)
10) Minimalismus (Young, Riley, Reich, Glass etc.)
11) Česká hudba 2. poloviny 20. století (Kabeláč, Klusák, Kopelent, Fišer, Sommer, Lukáš, Eben, Agon etc.)
12) Neoromantismus a polystylovost (Górecki, Schnittke, Gubajdulina, Pärt etc.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK