PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Chemické výpočty - OPBE2E104A
Anglický název: Chamistry Calculations
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2309032
Záměnnost : OB2309032, OKBE2E104A
Je prerekvizitou pro: OPBE2E109A, OPBE2E110A, OPBE2E107A
Je záměnnost pro: OKBE2E104A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (02.10.2017)
Cílem kurzu je připravit studenty na úspěšný průchod předměty, ve kterých se využívají chemické výpočty, tj. především laboratorní kurzy a konkrétní chemické disciplíny. V průběhu výuky jsou studenti seznamováni s jednotlivými typy výpočtů formou, kterou je vhodné tyto vyučovat na základní, případně střední škole.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (22.10.2020)

V případě distanční výuky bude výuka realizována prostřednictvím přímé výuky přes videohovor v časech dle rozvrhu. Podmínkou pro absolvování je aktivita v průběhu semestru, zakončení bude ve formě průběžných zadání ve formů úkolů a závěrečného testu.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)
Flemr, V., & Holečková, E. (2001). Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. Vysoká škola chemicko-technologická, Fakulta chemické technologie.
Jančářová, I., & Jančář, L. (2002). Základní chemické výpočty. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita.
Sirotek, V., & Karlíček, J. (2005). Chemické výpočty a názvosloví anorganických látek. Západočeská univerzita v Plzni.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (28.09.2020)

Kurz v prezenčním provedení probíhá pro skupinu 25 studentů, jimž se ve cvičeních věnuje jeden vyučující. V případě distanční výuky je kurz veden modelem tzv. převrácené třídy, tj. studenti si nastudují teorii k zadanému tématu a vypracují úkoly. Na online setkání s učitelem pak diskutují případné nejasnosti a věnují se obtížnějším příkladům.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (05.10.2020)

Kurz zahrnuje tyto základní okruhy:

Vyjádření složení směsí

Vyčíslování chemických rovnic

Výpočty z chemických rovnic

Výpočty pH

Stavová rovnice ideálního plynu a její aplikace

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (22.10.2020)

Zápočet je udělen posluchači, který dosáhne alespoň 100 bodů. Body lze získat v průběžných a závěrečném testu.

Zároveň je podmínkou alespoň 80% účast na jednotlivých cvičeních i splnění všech průběžných úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK