PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Laboratoř anorganické chemie - OPBE2E109A
Anglický název: Inorganic Chemistry Laboratory Work
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Neslučitelnost : OB2309017
Prerekvizity : OPBE2E104A, OPBE2E105A, OPBE2E107A
Záměnnost : OB2309017
Je záměnnost pro: OKBE2E109A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (16.05.2019)
Předmět Laboratoře z anorganické chemie je určen pro studenty pedagogické fakulty druhého ročníku bakalářského studia se zaměřením na výuku chemie. Laboratorní cvičení probíhá v týdenním bloku, během kterého jsou studenti nejprve seznámeni s bezpečností práce v laboratoři anorganické chemie a zásadami první pomoci. Rovněž jsou poučeni o způsobu vedení záznamů o práci v laboratoři, o nutnosti teoretické přípravy k provedení praktických úloh (výpočty množství reaktantů) a o způsobu vyhotovení protokolů. Předmět zahrnuje praktické úlohy, které jsou součástí tematických bloků preparativních reakcí pro přípravu anorganických sloučenin. Studenti jsou rozděleni do skupin, ve které spolupracují na přípravě zadaných úloh dle předložených návodů, avšak laboratorní úlohu provádí každý student samostatně, odevzdá preparát a vypracuje protokol. Během výuky je o práci studentů v laboratoři a o dokončení laboratorních úloh veden záznam.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (16.05.2019)

 

Laboratorní cvičení z anorganické chemie zajištuje získávání praktických znalostí a dovedností v návaznosti na témata přednášek a seminářů předmětu Anorganická chemie I a II.  Studenti získají praktické návyky při práci v laboratoři a osvojí si vypracování zápisu o pracovním postupu při provádění chemických reakcí.


 

Literatura
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (16.05.2019)

Povinná literatura:

Podlahová Jana, Jenšovský Lubor: Cvičení z preparativní anorganické chemie, Státní pedagogické nakladatelství Praha, UK v Praze, Fakulta přírodovědecká, 1982

Kameníček J., Klečková M., Pastorek R. a Kašpárek F.: Praktická cvičení z anorganické chemie, Olomouc (2007)

Grégr Jan, Slavík Martin: Laboratorní cvičení z anorganické chemie, Katedra chemie TU v Liberci (2018)

Doporučená literatura:

webové stránky: http://www.acdlabs.com/download/


 

 

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (16.05.2019)

Bezpečnost práce v laboratoři anorganické chemie, zásady první pomoci

Informace o vedení záznamů o práci v laboratoři

Příprava úloh - výpočty množství reaktantů

Popis vzorového protokolu - vyhotovení protokolů

Tématické bloky praktických úloh

blok I - měd´

Příprava pentahydrátu síranu měďnatého neutralizací kyseliny sírové oxidem měďnatým

 Příprava chloridu měd´natého neutralizací kyseliny chlorovodíkové oxidem měd´natým                                                  

Příprava mědi redukcí z roztoků měďnatých solí hliníkem

Příprava octanu měd´natého neutralizací kyseliny octové oxidem měd´natým

Příprava oxidu měďného redukcí měďnatých solí glukózou v bazickém prostředí za přítomnosti vínanových iontů

Příprava oxidu měd´natého tepelným rozkladem hydroxidu měďnatého srážením měďnatých solí hydroxidem alkalického kovu

 blok II - železo

Příprava heptahydrátu síranu železnatého (zelená skalice) rozpouštěním železa v kyselině sírové

Příprava oxidu železitého srážením rozpustných solí železa roztokem hydroxidu a následným žíháním vzniklé směsi hydroxidů

Příprava dihydrátu šťavelanu železnatého srážením roztoků železnatých solí šťavelanovými aniony

Příprava síranu amonno-železitého oxidací směsi síranu amonno-železnatého, zelené skalice a kyseliny sírové kyselinou dusičnou

 blok III- mangan

Příprava mangananu draselného reakcí manganistanu draselného s hydroxidem draselným

 Příprava oxidu manganičitého redukcí manganistanu draselného siřičitanem sodným v neutrálním prostředí

 Příprava octanu manganitého oxidací octanu manganatého

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (16.12.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní 100% účast v bloku laboratorního cvičení,  odevzdání všech produktů a vyhotovení protokolů z provedených úloh,

výsledek průběžného testu 50%.

Podmínkou udělení zápočtu je rovněž odevzdání pracovního stolu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK