PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Oborová praxe s reflexí - OPBC4C042A
Anglický název: Czech Language Practise with Reflection
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 72 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC4C032A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (25.01.2023)
Studenti budou hospitovat v hodinách českého jazyka na základní a střední škole a na úrovni svého dosavadního stavu poznání oboru budou reflektovat vybrané výukové situace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (25.01.2023)

Studentí se seznámí s reálnou vyučovací praxí v hodinách českého jazyka, naučí se vést jednodušší výukové situace na úrovni svého dosavadního oborového poznání. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (25.01.2023)

Literatura požadovaná v dosavadních oborových disciplínách (znalost oboru).

Tomková, A. Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018.

CLARKE, S. et al. The Complete Guide to Becoming an English Teacher. London: Sage, 2009.

ŠMEJKALOVÁ, M. a ŠTĚPÁNÍK, S. Průvodce začínajícího češtináře. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (25.01.2023)

Student vykonává praxi na základní či střední škole, zpravidla bez účasti vyučujícího z fakulty. Jedná se tedy primárně o praxi náslechovou (případně asistenci učiteli).

Podrobnější informacea a požadavky budou uvedeny na úvodním semináři.

Praxe probíhá během semestru po úvodním semináři. Není možné ji plnit předem, neboť se jedná o praxi reflektovanou. 


Studenti se v rámci svých praxí budou zaměřovat na konkrétní aspeky vyučovacího procesu se zřetelem k výuce mateřského jazyka. 

Studenti jsou povinni před zahájením praxe absolvovat Proškolení studentů před pedagogickými praxemi v LMS Moodle a seznámit se s právními předpisy závaznými pro školu nebo zařízení; respektují povinnost mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.

 

Výběr školy

Školu pro praxi doporučuje vyučující, přednostně z fakultních a spolupracujících škol.  Po dohodě s vyučujícím si student může vybrat školu sám. Více informací na 1. semináři. 

https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/spoluprace-se-skolami-a-zarizenimi/

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (25.01.2023)

Student/ka:

- absolvuje 12 hodin náslechů ve zvolené škole

- vede si průběžné záznamy z hodin (na posledním semináři záznamy předloží ve stanovené formě - viz 1. seminář)

- splní 3 průběžně zadané úkoly

- aktivně se účastní reflektivních seminářů (povolena je jedna absence)

- realizuje mikrovýstup v rámci semináře

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK