PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do metody instrumentálního obohacování (program R.Feuersteina) - ONPP13167
Anglický název: Instrumental enrichment program - introduction
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (40)
letní:neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. Eva Váňová
Je záměnnost pro: ONPP13065, ONPP13200, ONPP13164
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2011)
Kurz "Úvod do instrumentálního obohacení aneb cesta ke zprostředkování učení" je zážitkovým kurzem, který účastníky nechá nahlédnout do programu Reuvena Feuersteina Instrumentální obohacení. Světově proslulý pedagog a psycholog sestavil ucelený systém pracovních listů, které rozvíjí řešitelovy poznávací funkce a jeho schopnost projít učením v souvislostech. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže lépe se orientovat ve vlastním životě. Program posiluje pocity kompetence a odstraňuje negativní sebepojetí. Mottem této laskavé metody jsou věty: "Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím" Účastníci kurzu nad pracovními listy prožijí zprostředkované učení, které jim může být inspirací pro jejich školní či poradenskou práci. …více na www.ucime-se-ucit.cz Poznámka k výuce: Je nutné si zakoupit instrument za 156,- Kč. Vzhledem k přísným autorským právům se materiály nesmí kopírovat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK