Sociální a psychologické aspekty vzdělávání ve vyloučených lokalitách - ONPP13151
Anglický název: Social and psychological aspects of education in excluded localities
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Neslučitelnost : ONPP13047, ONPP13145, ONPP13157, ONPP13200
Prerekvizity : ONPP13101
Je neslučitelnost pro: ONPP13157, ONPP13145, ONPP13153, ONPP13047, ONPP13200
Je záměnnost pro: OPNZ0Q135B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka