PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání ve vyloučených lokalitách - OPNZ0Q135B
Anglický název: Schooling and Education in Socially Excluded Localities
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Prerekvizity : OPNZ0Q102A
Záměnnost : ONPP13151
Je záměnnost pro: OKNZ0Q135B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (17.01.2019)
Přednáška seznamuje studenty učitelství s celkovým kontextem sociálního vyloučení se specifickým důrazem na vzdělávání. Tento kontext má na školní úspěšnost a emancipaci jedince prostřednictvím vzdělávání zásadní vliv a je žádoucí mu porozumět v jeho celku, protože právě v souhře ekonomických faktorů, nezaměstnanosti, faktorů bydlení a dalších spočívá specifikum a rizika sociálního vyloučení.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (23.05.2019)

DOUBEK, David - BITTNEROVÁ, Dana - LEVÍNSKÁ, Markéta. Dohled a okraj: rozhodovací procesy. 1 vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2017. 234 s. ISBN 978-80-7571-008-6.

DOUBEK, David - LEVÍNSKÁ, Markéta. Schemata a výzkum přístupu k výchově ve vyloučených lokalitách. Studia peadagogica, 2013, 18 (1), 77-96. ISSN 1803-7437.

DOUBEK, David - LEVÍNSKÁ, Markéta - BITTNEROVÁ, Dana. Pomoc a pořádek. Kulturní modely v pomáhajících profesích. 1 vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015. Neuveden. 305 s. ISBN 978-80-87398-48-7.

DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji (Online). Leden 2013. Dostupné z: https://www.cheb.cz/assets/File.ashx?id_org=5091&id_dokumenty=956885

GAC, spol.s.r.o, ČADA, Karel et all. Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR (Online). Dostupné z: https://www.esfcr.cz/documents/21802/791224/Anal%C3%BDza+soci%C3%A1ln%C4%9B+vylou%C4%8Den%C3%BDch+lokalit+v+%C4%8CR/65125f3c-3cd9-4591-882b-fd3935458464

LEVÍNSKÁ, Markéta - BITTNEROVÁ, Dana - DOUBEK, David. Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. 1 vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova v Praze, 2011. Neuveden. 308 s. ISBN 978-80-87398-18-0.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (17.01.2019)

1. Úvod – co je sociální vyloučení

2. Bydlení / migrace

3. Trh práce

4. Dluhy a zadluženost

5. Vzdělávání

6. Veřejné mínění a sousedské vztahy

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (30.05.2019)

Požadavkem k ukončení je aktivní účast na přednáškách a úspěšné absolvování písemného testu, vycházejícího z přednášek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK