PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Filosofické aspekty TK - ON2320106
Anglický název: PHILOSOPHICAL ASPECTS OF PHYSICAL CULTURE
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Je záměnnost pro: OPNT2O128B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)
Základní filozofická východiska myšlení o člověku, pohybu a sportu z hlediska historie i současnoti.Tělo jako sóma, sarx, péxis; tělesné schéma a jeho úloha při tréninku, karteziánské pojetí těla a jeho důsledky pro současnost, hra jako základ sportu, olympijské hry a jeho filosofie, pohyb u Aristotela, Platóna , Newtona a fenomenologické pojetí pohybu, fyzika dnešní doby a problém pohybu. výkonová společnost a sport, kinésis a anthropos v dějinách filosofie a dnes, kalokagathia a její souvislost se zdravím
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)

Seznámit studenty se základními směry historického vývoje filosofického myšlení o tělesné kultuře, o vztahu těla a duše, o pohybu, zdraví, kráse a o pojetí tělesné výchovy a sportu. Důraz je kladen na pochopení těla, pohybu, hry, a výkonu z filosofického hlediska

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)

Hrabinec,J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění ve výchově umění a sportu. Praha: UK PedF, 2003, s. 56-62.
Hogenová,A. Arete- základ olympijské filosofie. Praha: Karolinum, 1998.
Hogenová,A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2001.
Hogenová,A. ed. Sb. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum, 1998.
Hogenová,A. ed. Hermeneutika sportu. Praha: Karolinum, 1998.
Hodaň,B. Sokolství a současnost. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.
Hodaň,B. (Ed.) Sokolství od XIX. do XXI. století (sborník). Olomouc: Hanex, 2003.
 Hogenová, A. Dialog a filosofie. Dialog ve výchově, umění a sportu. Praha : UK PedF, 2012 s. 9-25, ISBN 978-80-7290-428-0

Hogenová, A. Telos and Human Life. In Telos in the Education, Art and Sport.Praha : Karolinum, 2012, s. 7-17, ISBN 978-80-7290-621-5

Hogenová, A. Imaginace ve výchově, umění a sportu. in Imaginace ve výchově, umění a sportu. Praha: UK PedF 2010, ed. Pelcová, N., Hogenová, A., recenzovali: A. Rychtecký a I. Olšiaková, ss. 7 – 14. ISBN 978-80-7290-4

Hogenová, A. Čas ve výchově, umění a sportu. In čas ve výchově, umění a sportu. Praha:

 

Hogenová A. Čas jako problém. Chomutov : L. Marek, 2011,  ISBN 978-80-87127-43-8 186 stran.

 

Hogenová, A. Fenomén domova. Praha : Pedf UK 2013, 301, ISBN 978-80-7290-705-2

 

Hogenová, A. K fenoménu stáří. Praha : Pedf UK 2013, ss. 278, ISBN 978-80-7290-593-5

 

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (02.02.2018)

Fenomén těla, fenomén kultury. Kalokagathia jako harmonie mezi péčí o tělo (technai) a péčí o duši (epimeleia). Arete jako základ olympijské filosofie. Filosofie těla ve smyslu sóma, sarx a péxis. Filosofie výkonu dříve a dnes. Hermeneutika sportu. Fair play jako základ péče o tělo a péči o duši. Filosofie pohybu v antice a dnes. Pohyb a zdraví. Překonávání hranic jako podstata smyslu lidského života. Sport jako seberealizace ve výkonové společnosti. Filosofie hry jako základ sportu a tělesné kultury. Fenomén sokolství a jeho vztah k ideálu Kalokagathie. Fenomén skautství a jeho vztah k přírodě. Tělesná kultura a její vztah k estetice a axiologii. Současné problémy kultu tělesné krásy, kultu síly ve vztahu k praxi tělesné výchovy a sportu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK