PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Školní experimentální systémy - ON2319005
Anglický název: School Experimental Systems
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. František Lustig, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Prerekvizity : ON2319804
Anotace -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2009)
Základním cílem předmětu je seznámit studenty s počítačem podporovanými měřícími systémy a s možností simulace fyzikálního prostředí a jevů. Počítač je součástí měřícího a řídícího řetězce. Úvodní seznámení se systémy ISES, CASSY, LabVIEW, aj. Podrobněji je prezentován systém ISES na fyzikálních, chemických, resp. biologických experimentech. Na systému LabVIEW je ukázána silná flexibilita díky graficky programovacímu jazyku LabVIEW for Windows. Do měřících systémů se zapojil i Internet. Studenti se aktivně seznámí s možnostmi vzdálených měření a řízení po Internetu. Tvoří vlastní úlohy typu remote experiments a remote sensing. Školní experimentální systému mají v současné době i podporu videokonferencí. I tyto možnosti jsou demonstrovány se studenty ve školních laboratořích. Kromě vlastní technologie se studenti seznámí s didaktickými možnostmi aplikace ve výuce.
Literatura
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2009)
  • ŠNOREK, M., RICHTA, K. Připojování periferií k PC. Praha : Grada Publishing, 1997.
  • Manuál soupravy ISES
  • Manuál soupravy CASSY
  • Manuál soupravy LabVIEW
  • Metodické materiály ISES, CASSY,. LabVIEW
  • Internetová podpora systémům ISES, CASSY, LabVIEW

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK