PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Správa technických a síťových systémů - ON2319003
Anglický název: Administration of Technical and Information Systems
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Prerekvizity : ON2319903
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vladimír Svoboda (19.01.2012)
Cíl studijního předmětu Správa technických a informačních systémů spočívá v osvojení poznatků o technologických a programových prvcích a systémech s důrazem na technické systémy školy a počítačové sítě škol, dále v prohloubení znalostí a dovedností týkajících se správy síťových prvků a služeb a v získání vybraných souvisejících znalostí a dovedností.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vladimír Svoboda (19.01.2012)

BIGELOW, J. Mistrovství v počítačových sítích, Praha, Computer Press, 2004
DOSTÁLEK, L., KABELOVÁ, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha : Computer Press, 1999.
GARFINKEL, S., SPAFFORD, G., Bezpečnost v UNIXu a Internetu v praxi. Computer Press, 1998.
HORÁK J., KERŠLÁGER M., Počítačové sítě pro začínající spráce, 2003
JIROVSKÝ, V. Vademecum správce sítě. Praha : Grada Publishing, 2001.
KÁLLAY, F., PENAK, P. Počítačové sítě a jejich aplikace. Praha : Grada Publishing, , 2000.
PŘIBYL, J., KODL, J. Ochrana dat v informatice. Praha : ČVUT, 1997
PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Brno : Computer Press, 1997.
SPAINHOUR, S., ECKSTEIN, R. Webmaster v kostce. Praha : Computer Press, 1999.
STALLINGS, W. Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999.
www stránky aplikačních programů pro správu sítí

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (05.02.2018)

Klasifikovaný zápočet

  • Účast na seminářích, aktivní práce v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů
  • Prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu formou písemného testu (jeden řádný a opravný termín)
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vladimír Svoboda (19.01.2012)

Do témat předmětu patří i problematika bezpečnosti a ochrany sítí, zálohování dat, sledování provozu WWW serverů, analýza datových toků, možnosti podpory uživatelů.
Obsahem předmětu je současně reflexe aktuálního stavu techniky a technologií ve školství.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK