PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Datové a informační prostředí školy - ON2319002
Anglický název: Information technology background in schools
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Prerekvizity : ON2319901
Anotace
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2009)
Cíl studijního předmětu Datové a informační prostředí školy spočívá v osvojení poznatků o technologických a programových prvcích a systémech s důrazem na informační systémy školy a školní počítačové sítě.
Literatura
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2009)

BIGELOW, J. Mistrovství v počítačových sítích. Praha, Computer Press, 2004

DOBDA, L. Ochrana dat v informačních systémech. Praha : Grada Publishing, 1998.

HORÁK J., KERŠLÁGER M. Počítačové sítě pro začínající správce, 2003

JIROVSKÝ, V. Vademecum správce sítě. Praha : Grada Publishing, 2001.

KILLELEA, P. Vylaďování webového výkonu Praha : Computer Press, 1999.

KOVACICH, G. L. Průvodce bezpečnostního pracovníka informačních systémů. Praha : Unis Publishing, 2000.

KRÁL, J. Informační systémy. Veletiny : Science, 1998.

SPAINHOUR, S., ECKSTEIN, R. Webmaster v kostce. Computer Press, 1999.

ŠPINAR, D. Tvoříme přístupné webové stránky. Praha : Zoner Press, 2004.

VOŘÍŠEK, J. Informační technologie a systémová integrace. Praha :VŠE, 1996.

www stránky aplikačních programů pro správu sítí

aktuální internetové zdroje a publikace k jednotlivým informačním systémům

Sylabus
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2009)

Předmět prohloubuje znalosti a dovednosti týkající se využívání a transformace administrativních a pedagogických dat pro jejich uživatele z řad pracovníků školy i vnějších uživatelů a v získání vybraných souvisejících znalostí a dovedností.

Z pohledu správy sítí jde zejména o témata: správa databázových prvků a služeb, bezpečnost přístupu k datům, sledování provozu webových serverů, analýza datových toků.

Témata předmětu se zaměřují současně na reflexi aktuálního stavu ICT ve školství s ohledem na programové aplikace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK