PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Didaktika informační a komunikační technologie 04 s e-learningem ve vzdělávání - ON2319901
Anglický název: Didactics of Information and Communication Technology 04: e-learning in education
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 2 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Prerekvizity : ON2319801
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (10.05.2019)
Předmět se soustředí na klíčové pojmy (e-learning, LO, LOR, OER, otevřené vzdělávání, MOOC, aj.) a na didaktické aspekty a otázky využití ICT učitelem k vytvoření edukačního prostředí, v němž může učitel podpořit klíčové procesy probíhající ve školním vzdělávání a vytvořit optimální podmínky pro spolupráci a komunikaci mezi účastníky výuky, a to jak prostřednictvím lokální počítačové sítě, tak Internetu. Studenti učitelství se tak seznamují se základními metodickými postupy, jak si učitel, resp. žák pomocí počítače a počítačových sítí buduje a rozvíjí vlastní pracovní prostředí, v němž se žák může učit, plnit své úlohy, archivovat výsledky své práce, sdílet nástroje potřebné pro učení a v němž učitel může vyvíjet své přípravy na výuku, využívat podpůrné nástroje k realizaci a vyhodnocování své vlastní pedagogické práce a výsledky učební činností žáků. Předmět se zaměřuje na virtuální vzdělávací kolaborativní prostředí, technologickou podporu pro distribuci vzdělávacího obsahu, pedagogickou komunikaci, kolaboraci mezi účastníky výuky, sdílení prostředků a zpětnou vazbu, pracovní prostředí učitele a žáka, využití technologií pro monitorování, dokumentaci a archivaci průběhu a výsledků výuky a evaluaci výukového software a informačních zdrojů pro potřeby vzdělávání.
Literatura -
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (25.09.2016)

DOUGIAMAS, M. A Journey into Constructivism [on-line]. [cit. 2.11.2009]. Dostupné na: http://dougiamas.com/writing/constructivism.html

ČERNOCHOVÁ, M., JEŘÁBEK, J. Moodle a jeho využití ve školním prostředí. Studijní materiály pro kurz KD3. Projekt ESF ICT. PedF UK, 2011.

ČERNOCHOVÁ, M., VAŇKOVÁ, P. KD8 E-learning ve školní praxi. Studijní materiály pro kurz KD3. Projekt ESF ICT. Projekt ESF ICT. PedF UK, 2011.

From Books to MOOCs? Emerging Models of Learning and Teaching in Higher Education. (Eds.) E. De Corte, L. Engwall, U. Teichler. Wenner-Gren International Series. Vol. 88. Stockholm, 2015.

VÁŇOVÁ,T., VÁŇOVÁ,A. Moodle v síti. PragoData Consulting : Brno, 2009.

SAK,P., MAREŠ,J., NOVÁ,H., RICHTER,V., SAKOVÁ,K., SKALKOVÁ,J. Člověk v informační společnosti. Vzdělávání a život v komputerizovaném světě. Praha : Portál, 2007.

Open Educational Practices and Resources. Eds. Guntram Geser. OLCOS Roadmap, 2012. ISBN 3-902448-08-3.


WWW:
moodle.org

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (10.05.2019)

1) Znalosti z probíraných témat problematiky E-learning ve školní praxi.

2) Návrh scénáře a vytvoření vlastního moodle kurzu, obhajoba návrhu a použití kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (10.05.2019)

1. POJMY E-LEARNING, E+LEARNING, VIRTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ, DIGITÁLNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ UČITELE A ŽÁKA
2. PROCESY, které mohou být zajištěny při elearningu pomocí ICT
3. PROCESY: Distribuce vzdělávacího obsahu
4. PROCESY: Komunikace
5. PROCESY: Interakce A ZPĚTNÁ VAZBA
6. VÝUKOVÉ OBJEKTY (LEARNING OBJECTS), JEJICH EVALUACE A ÚLOŽIŠTĚ
7. NĚKTERÉ PŘÍKLADY ELEARNINGOVÝCH PLATFOREM A SYSTÉMŮ
8. NĚKTERÉ PŘÍKLADY VYUŽITÍ A NABÍDEK ELEARNINGU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ a SŠ v ČR
9. AUTORSKÁ PRÁVA, LICENCE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍCH VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A ZDROJŮ
10. DESIGN E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ
11. NÁVRH VLASTNÍHO KURZUPodmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (10.05.2019)

Požadavky k zápočtu:

  • aktivní účast na seminářích
  • splnění úloh v on-line podpoře výuky
  • splnění úkolů zadaných na seminářích (tvorba slovníku, projekt, videokonference)
  • vypracování Moodle kurzu na vybrané téma v odpovídající kvalitě
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK